Gönül Sohbeti


Sonra Yaparım Diyen Aldanmıştır

Bu yazı 06 Kasım 2017 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Nasıl ki önümüze Allah-u Zülcelâl’in bir nimeti geldiği zaman, onu yedikten sonra Allah'a hamd-u sena ediyor, şükrediyorsak manevi bir nimet olan hidayet için de Allah-u Zülcelâl’e hamd-u sena etmemiz lazım. ... (Devamını Okuyun)


Allah Gönüllerde Olanı Bilir

Bu yazı 05 Ekim 2017 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Allah-u Zülcelâl’e karşı insanın hakiki olması lazımdır. Hem zahiri, hem manevi, niyetle ve aşikâr olarak her şeyimizi Allah-u Zülcelâl’e karşı düzeltmemiz lazım. ... (Devamını Okuyun)


Allah'ı Zikretmek En Büyük İbadettir

Bu yazı 12 Eylül 2017 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

“Tevbe istiğfar ettiği müddetçe onlara azab vermem,” diyor Allah azze ve celle. Kıyamete kadar tevbe kapısı bize açıktır. Öyleyse tevbeye sımsıkı sarılalım. ... (Devamını Okuyun)


Allah-u Zülcelâl’den Tevfik İsteyelim

Bu yazı 05 Ağustos 2017 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Daima insanın rağbeti, Allah’ın katındaki ecir ve sevaplara karşı olmalıdır. Allah katında ecir ve sevabı bol olan şeyleri yapmaya niyetli olmak lazımdır. ... (Devamını Okuyun)


Allah'ın Rahmetinden Ümidimizi Kesmeyelim

Bu yazı 10 Temmuz 2017 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Çocuklarına süt veren kadınlar, o günün dehşetinden, kendi bebeklerini atıyorlar. Bakın, görüyoruz, kadınlar bebeklerine ne kadar şefkatli olduğu halde “Onu bırakıyorlar,” diyor. İşte böyle bir dehşettir. ... (Devamını Okuyun)


Asıl Hayat Ahiret Hayatıdır

Bu yazı 12 Haziran 2017 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Nasıl ki çocuklar bir araya gelip bir saat oynuyorlar sonra ayrılıyorlar herkes kendi evine gidiyor. Allah-u Zülcelâl dünya hayatını buna benzetiyor. ... (Devamını Okuyun)


Rehberimiz Kur'an-ı Kerîm'dir

Bu yazı 05 Mayıs 2017 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Bütün zahiri azalarımızı nasıl ki Allah tasarrufatı altında idare ediyorsa ruhumuzu, kalbimizde olan duygu ve düşünceleri de Allah-u Zülcelâl idaresi altında tutuyor, tasarrufat ediyor. ... (Devamını Okuyun)


Allah'ın Dinine Namusumuz Gibi Sahip Çıkalım

Bu yazı 07 Nisan 2017 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

O gün bazılarının yüzü gülüyor, ferahlanıyorlar. Allah-u Zülcelâl’in onlara verdiği nimetlerle ferahlandıkları için, güzel amelleri sebebiyle ona müjde verildiği için ferahla yüzleri parlıyor. ... (Devamını Okuyun)


Gördüğümüz Her Şeyden İbret Alalım

Bu yazı 06 Mart 2017 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Daima kalbimizi Allah-u Zülcelâl’e bırakalım, daima kalbimizde Allah-u Zülcelâl’in muhabbeti ve arzusu bulunsun, daima O’nun razı olacağı şekilde orayı O’na karşı ıslah edelim, elimizden geldiği kadar… ... (Devamını Okuyun)


Nefsimize Hiçbir Zaman Güvenmeyelim

Bu yazı 06 Şubat 2017 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Günler geçip gidince bir daha elimize geçmeyecek, geri gelsin diye ne kadar istesek de gelmeyecek. ... (Devamını Okuyun)


Kuran-ı Kerim Bizim Rehberimizdir

Bu yazı 06 Ocak 2017 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Kim Kur’an-ı Azimuşşan’ı kendisine rehber edinirse ancak o Allah'ın rızasına kavuşacaktır ve ahiret gününde o başarılı olacaktır. ... (Devamını Okuyun)


İslam Hizmetinde Hareketli Olalım

Bu yazı 05 Aralık 2016 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Ahiret hizmetinde olmayan insan durgun su gibidir, ne kadar durursa o kadar ondan pis koku gelmeye başlar. Bu sebeple Allah-u Zülcelâl’in yolunda elimizden geldiği kadar hareketli olalım. ... (Devamını Okuyun)


Nefsimizden Hiçbir Zaman Razı Olmayalım

Bu yazı 05 Kasım 2016 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

“Dünya rahattır, ne sorgu var, ne cevap var,” diye kendimizi gevşek bırakmak yanlıştır. Böyle davranırsak, ahirette perişan olacağız o zaman. ... (Devamını Okuyun)


Azaların Afetlerinden Sakınalım

Bu yazı 31 Ekim 2016 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Bir kimsenin kalbi mezmum olan bütün sıfatlardan arınıp da güzel sıfatlarla süslendiği zaman, o kimsenin bütün niyetleri hayır üzerine olur. ... (Devamını Okuyun)


Allah'a Tevekkül

Bu yazı 22 Ekim 2016 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Abdullah ibni Mes'ud radıyallahu anh vefatına yakın hasta yatağına düştüğünde Hz. Osman radıyallahu anh onu ziyaret etti ... (Devamını Okuyun)


Allah'ın Cemalini Seyretmek…

Bu yazı 13 Ekim 2016 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Rivayete göre Allah-u Zülcelâl cennette meleklerine: “Dostlarıma yemek verin,” buyurur. Bunun üzerine ortaya türlü türlü yiyecekler getirilir. Cennetlikler bu yiyeceklerin her lokmasında farklı bir lezzet bulurlar. ... (Devamını Okuyun)


“Güzel Bir Hayat…”

Bu yazı 10 Ekim 2016 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri bir sohbetinde şöyle buyuruyor: “Allah-u Zülcelâl kullarına, dünyada nasıl amel ederlerse razı olacağını, nasıl iş yaparlarsa gazap edeceğini, nasıl yaşarlarsa kıyamet gününde güzel bir hayatlarının olacağını, Peygamberleri vasıtasıyla beyan etmiştir. Allah azze ve celle buyuruyor: “Erkek olsun, kadın olsun, mümin olarak kim a ... (Devamını Okuyun)


Seyda Konyevî Hz.'nin Sohbetlerinde Hanım Evliyalar

Bu yazı 06 Ekim 2016 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Evliyalarla beraber olmayan, onların bakışından, nazarından geçmeyen kimse manen, ahlaken bozulmaya mahkûmdur. ... (Devamını Okuyun)


Şeytan İnsanı Ateşe Davet Ediyor

Bu yazı 05 Eylül 2016 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Ne kadar amelimiz, niyetimiz varsa Allah-u Zülcelâl onları biliyor, hepsini kıyamet gününde yüzümüze vuracaktır. ... (Devamını Okuyun)


Kalbimizde Allah-u Zülcelâl’in Sevgisi En Büyük Olsun

Bu yazı 05 Ağustos 2016 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Müminler cennete giderken suçlular yakalanır, onlardan ayrılırlar. İşte o kişilerden olmamamız için dünyada gayret göstermemiz lazımdır. ... (Devamını Okuyun)


Bu Sayı