Hanım Kahramanlar


İman Kahramanı Mâşıta Hatun

Bu yazı 19 Mart 2016 tarihinde yazılmıştır ve Hanım Kahramanlar kategorisindedir.

Allah'a iman eden İsrail oğulları zulüm altındayken Allah-u Zülcelâl onları kurtarmak için Hz. Mûsâ aleyhisselâm'ı gönderdi. ... (Devamını Okuyun)


Yiğitler Yetiştiren Ana: Afra -r. anhâ-

Bu yazı 16 Şubat 2016 tarihinde yazılmıştır ve Hanım Kahramanlar kategorisindedir.

Hz. Afrâ radıyallahu anhâ iman ettiği ilk günden itibaren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmeti şeref bilen hanımlardan biri olmuştur. ... (Devamını Okuyun)


Hz. Fatıma binti Hattab -r.anhâ-

Bu yazı 01 Şubat 2016 tarihinde yazılmıştır ve Hanım Kahramanlar kategorisindedir.

Kadınlar arasında da öyleleri vardır ki, cesaretleriyle erkeklerden geri kalmamışlardır. ... (Devamını Okuyun)


Hz. Mâriye el-Kıbtiyye -r. anha-

Bu yazı 16 Aralık 2015 tarihinde yazılmıştır ve Hanım Kahramanlar kategorisindedir.

Hz. Meryem gibi temiz, inançlı ve güzel ahlaklı bir hanımdı, Hz. Mariye. Bu sebeple Müslümanlarda gördüğü İslam ahlakı onu bu dine yaklaştırmıştı. ... (Devamını Okuyun)


Cesaret ve Vefa Kahramanı Ümmü Hakim

Bu yazı 28 Kasım 2015 tarihinde yazılmıştır ve Hanım Kahramanlar kategorisindedir.

Ümmü Hakîm’in kalbi hidayet nuruyla dolmuştu. Ancak kocası İkrime iman etmeye yanaşmayıp Yemen tarafına kaçıp gitmişti. ... (Devamını Okuyun)


Ehl-i Beyt’in Muhtereme Annesi

Bu yazı 20 Ekim 2015 tarihinde yazılmıştır ve Hanım Kahramanlar kategorisindedir.

Peygamber efendimizin ailesinin diğer insanlardan farklı, özel bir yeri bulunmaktadır. Onlar her şeyden önce Allah Resulünün bize emaneti ve hatırasıdır. ... (Devamını Okuyun)


İffet ve Teslimiyet Timsali Hz. Meryem

Bu yazı 12 Eylül 2015 tarihinde yazılmıştır ve Hanım Kahramanlar kategorisindedir.

Hz. Zekeriya Meryem’in kaldığı mihraba gelince onun yanında henüz mevsimi gelmemiş olan bazı mahsüller gördü. ... (Devamını Okuyun)


Vahyin Kadınları Hz. Hatice ve Hz. Âişe -r.a.-

Bu yazı 21 Ağustos 2015 tarihinde yazılmıştır ve Hanım Kahramanlar kategorisindedir.

Müslümanların üzerinde durması gereken çok önemli başka bir konu var; her geçen gün, her şeyin içi boşalıyor. Artık daha fazla dünyevi şeyler üzerinden yaşıyoruz. ... (Devamını Okuyun)


Saliha Bir Kadının Hayratı

Bu yazı 10 Temmuz 2015 tarihinde yazılmıştır ve Hanım Kahramanlar kategorisindedir.

Norşin’in en güzel yerinde, sırtını dağa dayamış, yüzünü ovaya çevirmiş Tağ’da bir medrese yaptırdı. Taştan yapma sağlam, ihlas eseri ve sade bir binacık inşa etti. ... (Devamını Okuyun)


İz Bırakan Müslüman Kadınlar

Bu yazı 06 Haziran 2015 tarihinde yazılmıştır ve Hanım Kahramanlar kategorisindedir.

Müslüman kadınların Avrupa’dan eğitim ve haklar açısından ilham almaktan vazgeçerek kendi tarihine bakarak bir özgüvene sahip olması gerekiyor. ... (Devamını Okuyun)


Hz. Âişe Validemizin Şahsiyetinde Kadın ve İlim

Bu yazı 08 Mayıs 2015 tarihinde yazılmıştır ve Hanım Kahramanlar kategorisindedir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’den sonra ilk vahyi duyan, bir kadındı, Hz. Hatice-i Kübra radıyallahu anhâ validemizdi. ... (Devamını Okuyun)


Cesaret ve Metanet Kahramanı: Hz. Safiyye

Bu yazı 23 Mart 2015 tarihinde yazılmıştır ve Hanım Kahramanlar kategorisindedir.

Peygamberimiz, halası Safiyye’nin seçkin hanımlardan olduğunu seziyor, ondaki maneviyatın inkişaf etmesi için devamlı teşvik ediyordu. ... (Devamını Okuyun)


Peygamber Güllerinin İlki Hz. Zeyneb r. anhâ

Bu yazı 16 Eylül 2014 tarihinde yazılmıştır ve Hanım Kahramanlar kategorisindedir.

Peygamberimiz kızı Zeyneb’ten uzakta kalmanın hicranı içindeydi. Belki de hasreti sebebiyle olsa gerek Medine zamanında dünyaya gelen bazı kızların adını Zeyneb koymuştur. ... (Devamını Okuyun)


Hz. Zeyd bin Harise ve Hz. Ümmü Eymen

Bu yazı 15 Ağustos 2014 tarihinde yazılmıştır ve Hanım Kahramanlar kategorisindedir.

İkisi de kendi varlıklarını Allah ve Rasulullah sevgisinde erittikleri için, bedenlerinin yaşı onlar için hiçbir önem taşımamıştır. ... (Devamını Okuyun)


Hz. Cüveyriye -r.anha-

Bu yazı 13 Mayıs 2014 tarihinde yazılmıştır ve Hanım Kahramanlar kategorisindedir.

Peygamberimizin hanımı olma şerefini hak etmek ve O’nun feyzinden istifade edip bir an önce yetişmek için çok gayret gösterdi. ... (Devamını Okuyun)


Direniş Abidesi Hz. Ümmü Seleme -r.anhâ-

Bu yazı 09 Aralık 2013 tarihinde yazılmıştır ve Hanım Kahramanlar kategorisindedir.

Ümmü Seleme, kocası Ebu Seleme ile adeta yek vücut olmuştu. Baskı gördükçe birbirlerine daha çok kenetlendiler ve direnmeye devam ettiler ... (Devamını Okuyun)


Cennet Hanımefendisi Hz. Hatice -r.anhâ-

Bu yazı 18 Kasım 2013 tarihinde yazılmıştır ve Hanım Kahramanlar kategorisindedir.

Malını mülkünü, bitecek diye endişe etmeden harcıyordu Hz. Hatice. Boykot yıllarında servetini harcayıp tüketmişti. Ama kendisi de tükenmişti… ... (Devamını Okuyun)


Sadakat Timsali Hz. Ümmü Habibe -r.anha-

Bu yazı 29 Ekim 2013 tarihinde yazılmıştır ve Hanım Kahramanlar kategorisindedir.

O Mekke’ye, ailesinin yanına gidecek olsa dünyalık rahata kavuşabilirdi ama Peygamber sallallahu aleyhi veselleme rağbet etti. ... (Devamını Okuyun)


İki Kat Sevapla Müjdelenen Marifetli Hanım Sahabeler

Bu yazı 19 Ağustos 2013 tarihinde yazılmıştır ve Hanım Kahramanlar kategorisindedir.

Esma bint-i Umeys deri tabaklayarak ve el işleri yaparak elinden geldiği kadar aile geçimine yardım ederdi. Eli çok maharetli olan Zeynep bint-i Muaviye, evindeki tezgâhında çok güzel ev eşyaları yapar, satar ve iyi gelir elde ederdi. ... (Devamını Okuyun)


“Öyle Tatlı ki, O’nu Sevmek…”

Bu yazı 24 Temmuz 2013 tarihinde yazılmıştır ve Hanım Kahramanlar kategorisindedir.

“Sen Allah’ın kulusun. Senin sıfatın, mevkiin, çoluğun çocuğun, paran seni kurtarmayacak.” ... (Devamını Okuyun)


Bu Sayı