Kıssa Sepeti


Dervişin Duası

Bu yazı 19 Şubat 2018 tarihinde yazılmıştır ve Kıssa Sepeti kategorisindedir.

Bir zamanlar bir dağın yamacında kurulmuş, kurak ve tenha bir köy varmış. Bu köyün halkı da çok yoksulmuş. Kimsenin beğenmediği bu taşlık ve kurak yerde koyunlarını otlatarak geçinmeye çalışırlarmış. ... (Devamını Okuyun)


Bir Gömlek Parasına…

Bu yazı 19 Şubat 2017 tarihinde yazılmıştır ve Kıssa Sepeti kategorisindedir.

Ebu'd-Derda radıyallahu anhın bir gömleğe ihtiyacı vardı. Yanına on dirhem alarak çarşıya çıkmıştı. Çarşıya gitmeden önce Ebu Zerr radıyallahu anhı ziyaret etti. ... (Devamını Okuyun)


Riyakârın Hali

Bu yazı 17 Ocak 2017 tarihinde yazılmıştır ve Kıssa Sepeti kategorisindedir.

Bir zamanlar Allah için ilim öğrenmek ve âlimlerden feyz almak niyetiyle seyahat eden derviş talebeler vardı. Bunlar şehir şehir dolaşır, hangi şehirde büyük bir alim varsa ondan ilim öğrenirler, feyz alırlardı. ... (Devamını Okuyun)


İlimsiz ve Rehbersiz Abidin Sonu

Bu yazı 22 Ekim 2016 tarihinde yazılmıştır ve Kıssa Sepeti kategorisindedir.

Eski ümmetler içinde Bersisa isminde bir zat vardı. Tenha bir yere çekilmiş, gece-gündüz Allah-u Zülcelâl’e ibadet ederdi. Lanetli İblis bu adamı kandırmak için türlü hilelere başvurmuştu, ama kandıramamıştı. ... (Devamını Okuyun)


Zayıf Bıraktığın İçin

Bu yazı 02 Mayıs 2016 tarihinde yazılmıştır ve Kıssa Sepeti kategorisindedir.

Malik bin Dinar çok zengindi. Gününü içki içmek ve dünya keyf-ü sefası ile geçirirdi. Onun iki yaşında bir kızı vardı. Bu kız, bir gün vefat etti. ... (Devamını Okuyun)


Köşkün Fiyatı

Bu yazı 25 Mart 2016 tarihinde yazılmıştır ve Kıssa Sepeti kategorisindedir.

Behlûl Dânâ Hazretleri bir gün elinde birkaç parça tahta ile sarayın bahçesine gitti. Bir köşede onlardan kulübe gibi bir şey yapmaya başladı. ... (Devamını Okuyun)


Alçak Gönüllülüğün Böylesi

Bu yazı 20 Şubat 2016 tarihinde yazılmıştır ve Kıssa Sepeti kategorisindedir.

Tasavvuf yolunun büyüklerinden Ebu Osman en- Nişaburî rahmetullahi aleyh çok mütevazı idi. Hocası Ebû Hafs rahmetullahi aleyh'in sohbetine devam ederken bir keresinde hocası onu imtihan etmek için yanından kovdu. ... (Devamını Okuyun)


İnsanların Arasına Karışınca

Bu yazı 22 Aralık 2015 tarihinde yazılmıştır ve Kıssa Sepeti kategorisindedir.

Behlül-i Dânâ tenha yerlerde Allah'a ibadet eder, mezarlıklarda uzun uzun ölümü tefekkür eder, insanların arasına karışmazdı. Abbasi halifesi Harun Reşid bir gün ona haber gönderip yanına çağırttı. ... (Devamını Okuyun)


Zararlı Harfler

Bu yazı 30 Ekim 2015 tarihinde yazılmıştır ve Kıssa Sepeti kategorisindedir.

Bir zamanlar bir adamın yolu bîmarhâneye (akıl hastalıkları hastahânesine) düşmüş. Burada tedavi görenlerden biri dikkatini çekmiş. Çünkü adamın hiç de deliye benzer hali yokmuş. Onun böyle dikkatli baktığını gören hasta, ... (Devamını Okuyun)


Yalan Söylemeyen Çocuk

Bu yazı 29 Ağustos 2015 tarihinde yazılmıştır ve Kıssa Sepeti kategorisindedir.

Seyyid Abdulkadir, Geylan şehrinde bir köyde dünyaya gelmişti. Hem babası, hem de annesi Peygamberimizin soyundan gelen, takva ehli kimselerdi. Bu sebeple kendisine “Seyyid” denilmiştir. ... (Devamını Okuyun)


Oyun İçin Yaratılmadık

Bu yazı 22 Temmuz 2015 tarihinde yazılmıştır ve Kıssa Sepeti kategorisindedir.

Behlül-i Dânâ bir gün Bağdât sokaklarından birinde giderken, oynayan çocuklar gördü. Çocuklardan biri ise bir köşeye çekilmiş onlara bakıyor ve ağlıyordu. Behlül-i Dânâ o çocuğun yanına gitti, başını okşayarak; ... (Devamını Okuyun)


Anne Rızasının Bereketi

Bu yazı 25 Mayıs 2015 tarihinde yazılmıştır ve Kıssa Sepeti kategorisindedir.

Tirmiz şehrinde Muhammed isimli bir genç vardı. Babasından ve yetiştiği şehrin alimlerinden ilim okuyordu. Fakat talebe arkadaşlarıyla bir hayalleri vardı. Hepsi ilim için seyahat etmek, böylece çok sayıda hadisi şerifi bizzat hadis alimlerinden dinlemek istiyorlardı. ... (Devamını Okuyun)


Şeytanın Hilesi

Bu yazı 24 Kasım 2014 tarihinde yazılmıştır ve Kıssa Sepeti kategorisindedir.

Eski zamanlarda ıssız bir yere çekilmiş bir rahip vardı. Dağın yamacındaki manastırında ilim ve ibadetle meşgul olurdu. Çobanlar da o dağın eteklerindeki çayırlarda koyunlarını otlatmaya gelirdi. Çobanlar arasında o yakınlardaki köyde yaşayan bir kadın da vardı. ... (Devamını Okuyun)


Böyle İnsanlar da Yetişti

Bu yazı 17 Eylül 2014 tarihinde yazılmıştır ve Kıssa Sepeti kategorisindedir.

Bir medeniyetin yüceliği, yüksek binalar yapmasıyla ölçülmez; yüksek ahlaka sahip insanlar yetiştirmesiyle ölçülür. Çünkü medeniyetin nihai amacı, ebedi hayata hazırlanmak için güzel bir zemin hazırlamaktan ibarettir. Bunun dışındaki bütün hedefler gelip geçicidir. ... (Devamını Okuyun)


Kurukafa Satıcısı!

Bu yazı 25 Ağustos 2014 tarihinde yazılmıştır ve Kıssa Sepeti kategorisindedir.

Behlül Dana Hazretleri, kendini meczup olarak gösteren bir veli idi. Tuhaf görünen şeyler yaparak insanlara ders verirdi. ... (Devamını Okuyun)


Maksat Kulluk Olunca

Bu yazı 24 Temmuz 2014 tarihinde yazılmıştır ve Kıssa Sepeti kategorisindedir.

Evvelki Peygamberlerin ümmetleri içinde salih bir kişi yaşıyordu. Geçimini helalinden kazanır, kanaat eder, zaman bulabildiği kadar ibadet ederdi. Karısı da saliha bir hanımdı, ona yardım ederdi. ... (Devamını Okuyun)


Şeytan İnsanı Nasıl Kandırır?

Bu yazı 30 Nisan 2014 tarihinde yazılmıştır ve Kıssa Sepeti kategorisindedir.

Geçmiş zamanlarda ilim öğrenmeye heveslenmiş, iri yarı ama biraz saf bir genç vardı. Medreseye gelmiş, ders ve vaazlar dinlemeye başlamıştı. ... (Devamını Okuyun)


Zararını Ben Ödeyeceğim

Bu yazı 25 Mart 2014 tarihinde yazılmıştır ve Kıssa Sepeti kategorisindedir.

Şeyhülislam Molla Fenari, Bursa kadısı iken bir adam pazardan bir at satın almıştı. Fakat alış-verişten döndüğü zaman atın hasta olduğunu fark etti. Atı alıp sahibine iade etmek için geri götürmeye karar verdi. ... (Devamını Okuyun)


Güzel Ahlak Nedir?

Bu yazı 20 Şubat 2014 tarihinde yazılmıştır ve Kıssa Sepeti kategorisindedir.

Bir zamanlar Allah dostu bir zat, hacca gitmek için yola çıkmış. Konakladığı memleketlerdeki mübarek zatların dualarını alarak, evliyaların türbelerini ziyaret edip Fatiha okuyarak yola devam ediyormuş. ... (Devamını Okuyun)


Zahmetli de Olsa Hayırlısı Olsun

Bu yazı 25 Kasım 2013 tarihinde yazılmıştır ve Kıssa Sepeti kategorisindedir.

Zahmetli de Olsa Hayırlısı Olsun ... (Devamını Okuyun)


Bu Sayı