Masal Annesi


İnkârcı Adam ve Hz. İsa -a.s.-

Bu yazı 28 Kasım 2015 tarihinde yazılmıştır ve Masal Annesi kategorisindedir.

Hz. İsa aleyhisselam, İsrail oğullarına dinlerinde samimi olmaları hususunda uzun süre nasihat etmişti. Fakat İsrail oğullarının kalpleri dünya sevgisiyle katılaşmıştı. Bu sebeple Hz. İsa’nın nasihatlerini dinlemiyorlardı. ... (Devamını Okuyun)


Güngörmüş İhtiyar ve Oğlu

Bu yazı 29 Ekim 2015 tarihinde yazılmıştır ve Masal Annesi kategorisindedir.

Eski zamanlarda zalim bir hükümdar varmış. Ülkesindeki yaşlıları “Artık bir işe yaramıyorlar,” diye öldürtürmüş. Bir delikanlının yaşlı bir babası varmış. Hükümdarın adamları öldürmesinler diye evin tavan arasında saklarmış. ... (Devamını Okuyun)


İnsan Ne Yaparsa, Kendine Yapar

Bu yazı 29 Eylül 2015 tarihinde yazılmıştır ve Masal Annesi kategorisindedir.

Bir zamanlar yaşlı bir derviş varmış. Kendisini halka meczup gibi gösterir, sokak sokak dolaşarak insanlara şiir gibi sözlerle nasihat edermiş. ... (Devamını Okuyun)


İlmin Başı Nedir?

Bu yazı 23 Temmuz 2015 tarihinde yazılmıştır ve Masal Annesi kategorisindedir.

Bir zamanlar Hüseyin isminde bir delikanlı vardı. Babası âlimlere saygı gösteren, hali vakti yerinde bir çiftçiydi. Evlenme çağı gelince babası ona tanıdıkları bildikleri iyi bir kızcağızı istedi, düğün dernek yapıp evlendirdi. ... (Devamını Okuyun)


Bin Altın Eden İplik

Bu yazı 22 Haziran 2015 tarihinde yazılmıştır ve Masal Annesi kategorisindedir.

Bir zamanlar Bağdat’ta yaşayan dul bir kadın vardı. İp eğirip satarak yetim çocuklarına bakardı. O vakitler Abdulkadir Geylanî Hazretleri de Bağdat şehrindeki dergahında halkı doğru yola davet ediyordu. ... (Devamını Okuyun)


Bir Karışla Kurtulan Adam

Bu yazı 29 Mayıs 2015 tarihinde yazılmıştır ve Masal Annesi kategorisindedir.

Eski zamanlarda bir ülke vardı. Bu ülkenin başkentinde çoğunlukla zenginler, makam mevki sahipleri ve dünya hayatına dalmış, zevk düşkünü kişiler yaşıyordu. Bunlar zamanla zulüm ve haksızlık yapmaya başladılar. Ticarette hile yaptılar, emirleri altındaki hizmetçilere kötü davrandılar. ... (Devamını Okuyun)


Beratını Aldın mı?

Bu yazı 01 Nisan 2015 tarihinde yazılmıştır ve Masal Annesi kategorisindedir.

Eski zamanlarda saf kalpli, hiç kimseye kötülük etmeyen, yalan söylemeyen bir adam varmış. Bu temiz yaratılışlı adam, herkesi de kendisi gibi temiz kalpli zannedermiş. ... (Devamını Okuyun)


Kısmet ise Gelir Hint’ten, Yemen’den

Bu yazı 24 Aralık 2014 tarihinde yazılmıştır ve Masal Annesi kategorisindedir.

Eski zamanlarda ticaret için kervanlarla yolculuk yapılırdı. Develerin sırtına yüklenen mallar şehirden şehre taşınırdı. Develerin sırtına yükleri bağlamak için semer denilen bir araç kullanılırdı. ... (Devamını Okuyun)


Ekmekleri Bir Tartan Varmış

Bu yazı 25 Kasım 2014 tarihinde yazılmıştır ve Masal Annesi kategorisindedir.

Abbasî Halifesi Harun Reşîd’in zamanında Behlül Dânâ isimli, veli bir zat yaşardı. Behlül Dânâ, insanlara nasihat etmek istediği zaman bunu düşündürücü bir şekilde yapardı. ... (Devamını Okuyun)


Hazır Yemeye Hazine Dayanmaz

Bu yazı 20 Ekim 2014 tarihinde yazılmıştır ve Masal Annesi kategorisindedir.

Bir zamanlar bereketli tarlalarla çevrili bir köy vardı. Köyde yaşayan çiftçiler de işlerini iyi bilen, çalışkan birer ziraatçı idiler. Her biri kendi tarlasını gerektiği gibi eker, harman vakti de güzel bir mahsul alırdı. ... (Devamını Okuyun)


Allah'ın Adaleti !

Bu yazı 23 Eylül 2014 tarihinde yazılmıştır ve Masal Annesi kategorisindedir.

Eski zamanlarda, İsrail oğullarından salih bir adam vardı. Kendisini Allah'a ibadet etmeye adamıştı. Dere kenarında bir kulübeyi kendisine ibadethane edinmişti. ... (Devamını Okuyun)


Kuşlardan Al Haberi

Bu yazı 01 Eylül 2014 tarihinde yazılmıştır ve Masal Annesi kategorisindedir.

Eski zamanlarda, İran’da Pers İmparatorluğu hüküm sürmekteydi. Bu ülkenin yönetiminde Nûşirevân adında genç bir hükümdar bulunuyordu. ... (Devamını Okuyun)


Gençlerin Duası

Bu yazı 27 Haziran 2014 tarihinde yazılmıştır ve Masal Annesi kategorisindedir.

Bir zamanlar üç genç adam yolculuğa çıkmışlar. Yolları aynı tarafa olduğu için yol arkadaşı olmaya karar vermişler. Bir süre gündüzleri yürüyüp geceleri mağaralarda dinlenerek ilerlemişler. ... (Devamını Okuyun)


Her Şeyde Bir Hayır Vardır!

Bu yazı 28 Mayıs 2014 tarihinde yazılmıştır ve Masal Annesi kategorisindedir.

Bir zamanlar yoksul adam varmış. Dağlardan odun kesip şehirde satarak geçimini sağlarmış. Bu adamın tek varlığı bir eşeği ile köpeğinden ibaretmiş. Eşeğinin sırtına odunları yükleyip taşırmış. ... (Devamını Okuyun)


Papatya ve Gelinciğin Yarışı

Bu yazı 13 Ekim 2015 tarihinde yazılmıştır ve Masal Annesi kategorisindedir.

Papatyalar, kardeşçe omuz omuza vermiş, gelip geçenlere gülümsüyorlardı. Sümbüller ise havaya hoş bir rayiha bırakıyorlardı. Ama çiçekler arasında en gösterişli olanı gelinciklerdi. ... (Devamını Okuyun)


Fare’nin İyiliği

Bu yazı 21 Mart 2014 tarihinde yazılmıştır ve Masal Annesi kategorisindedir.

Bir zamanlar büyük bir ormanda heybetli bir aslan yaşarmış. Aslan bu ormanın kralı gibiymiş. Her sabah kalkar ormanı dolaşır, hayvanları denetlermiş. ... (Devamını Okuyun)


Tavşanla Sincap Arkadaş Oluyor!

Bu yazı 13 Ekim 2015 tarihinde yazılmıştır ve Masal Annesi kategorisindedir.

Bir zamanlar bir tavşan varmış. Ailesiyle birlikte büyük bir ağacın kovuğundaki yuvalarında yaşarmış. Geceleri bu kovukta uyur, gündüzleri kapılarının önünde oyun oynarmış. ... (Devamını Okuyun)


Beygirle Sivrisinek

Bu yazı 13 Ekim 2015 tarihinde yazılmıştır ve Masal Annesi kategorisindedir.

Bir sütçünün güçlü kuvvetli ve iyi huylu bir beygiri varmış. Sahibine itaat eder, onun sesine göre hareket edermiş. Sahibi “deh” dediği zaman yürür, “çüş” dediği zaman dururmuş. ... (Devamını Okuyun)


Bülbül ile Kırlangıç

Bu yazı 13 Ekim 2015 tarihinde yazılmıştır ve Masal Annesi kategorisindedir.

Bülbüller nerede bir gül bahçesi görseler hemen oraya konar, neşeyle ötüşürler. Gül bahçelerinin süsüdür bülbül sesi. ... (Devamını Okuyun)


Sarman’ın Yeteneği

Bu yazı 13 Ekim 2015 tarihinde yazılmıştır ve Masal Annesi kategorisindedir.

Bir zamanlar Sarman isminde bir ev kedisi varmış. Bu kedi çok iyi bir avcıymış. Onun yaşadığı evde farelerin barınması mümkün değilmiş. Eğer evin ambarına bir fare dadanacak olursa hemen yakalar, sahibinin yanına getirirmiş. Sahibi de onu okşar, sever, çok iyi bakarmış. ... (Devamını Okuyun)


Bu Sayı