Röportaj


Gençlik En Kıymetli Hazine

Bu yazı 16 Şubat 2018 tarihinde yazılmıştır ve Röportaj kategorisindedir.

Gençlik, hayatın en kıymetli hazinesidir. Bu hazineyi dünya ve ahiret adına faydalı yönde kullananlar olduğu gibi zarara uğratacak şekilde tüketenler de var. ... (Devamını Okuyun)


“İnanıyoruz ki, Allah'ın Yardımı Yakındır”

Bu yazı 16 Ocak 2018 tarihinde yazılmıştır ve Röportaj kategorisindedir.

Filistin halkı olarak biz şöyle inanıyoruz, bizler, Allah'ın düşmana karşı en uçta cihad etmek için seçtiği bir halkız. ... (Devamını Okuyun)


Mehdi Gurra: “Avrupa’da Müslüman Kalmasın İstiyorlar”

Bu yazı 18 Aralık 2017 tarihinde yazılmıştır ve Röportaj kategorisindedir.

Arnavut halkının İslam diniyle en ufak bir bağının kalmaması için çok büyük baskılar yapılıyordu. ... (Devamını Okuyun)


“İmtihanım Rabbimin Hediyesi”

Bu yazı 12 Ekim 2017 tarihinde yazılmıştır ve Röportaj kategorisindedir.

Siyeri nebiyi öğrendiğimiz zaman görüyoruz ki onların imtihanı çok daha ağırdı, onlar bu imtihanlardan yüzlerinin akıyla çıktılar, bize bir örnek bıraktılar. ... (Devamını Okuyun)


Kara Afrika’nın Mazlum İnsanları

Bu yazı 29 Haziran 2017 tarihinde yazılmıştır ve Röportaj kategorisindedir.

Avrupalılar, Sudan’ın güney-batı bölgesindeki Darfur bölgesindeki Hıristiyan azınlığı ayaklandırarak, bölgede ayrılıkçılık çıkarıyorlar. ... (Devamını Okuyun)


Peygamber Şehri Medine-i Münevvere -I-

Bu yazı 01 Mayıs 2017 tarihinde yazılmıştır ve Röportaj kategorisindedir.

Peygamber efendimizin buraya hicret etmesiyle ismi ve talihi değişmiştir Medine’nin. Kanlı savaşlarla dolu acı günler sona ermiş, sulh ve selam diyarı olmuştur. ... (Devamını Okuyun)


Peygamber Şehri Medine-i Münevvere -II-

Bu yazı 01 Mayıs 2017 tarihinde yazılmıştır ve Röportaj kategorisindedir.

Peygamber efendimizin buraya hicret etmesiyle ismi ve talihi değişmiştir Medine’nin. Kanlı savaşlarla dolu acı günler sona ermiş, sulh ve selam diyarı olmuştur. ... (Devamını Okuyun)


Muhammed Emin Yıldırım: “Ashab-ı Kiram, Bize İdeal Bir Kulluk Örneği Bırakarak Gitti”

Bu yazı 30 Mart 2017 tarihinde yazılmıştır ve Röportaj kategorisindedir.

Siyeri nebiyi öğrendiğimiz zaman görüyoruz ki onların imtihanı çok daha ağırdı, onlar bu imtihanlardan yüzlerinin akıyla çıktılar, bize bir örnek bıraktılar. ... (Devamını Okuyun)


Süleyman Zeki Bağlan: “İstanbul’un Her Köşesi İslam Eserleriyle Mühürlüdür”

Bu yazı 30 Kasım 2016 tarihinde yazılmıştır ve Röportaj kategorisindedir.

Osmanlı'nın dünyaya adaletle hizmet ettiğini ve Kâbe-i Muazzama ve Medine-i Münevvereyi dünyanın kalbi olarak telakki edip oraya hizmet götürmeyi milletimizin şeref addettiğini anlatan bir tablodur. ... (Devamını Okuyun)


“Allah-u Zülcelâl Kadın Kullarına Çok Merhamet Etmiştir.” I

Bu yazı 31 Ekim 2016 tarihinde yazılmıştır ve Röportaj kategorisindedir.

Dilin iyi veya kötü kullanılması, insanın kendi elindedir. Hayırlı işlerde kullanılırsa, iyi olur. Kötü işlerde kullanılırsa hem dünyada, hem de ahirette insanın başına bela olacaktır. ... (Devamını Okuyun)


"Allah-u Zulcelâl Kadın Kullarına Çok Merhamet Etmiştir." II

Bu yazı 31 Ekim 2016 tarihinde yazılmıştır ve Röportaj kategorisindedir.

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e en ilk iman eden kişi bir kadındı. Hz. Hatice annemiz, malını mülkünü Allah yolunda harcamıştı. ... (Devamını Okuyun)


“Biz Çocuklarımıza Zaman Ayırmazsak Şeytan Vakit Ayırıyor”

Bu yazı 31 Ağustos 2016 tarihinde yazılmıştır ve Röportaj kategorisindedir.

gençler kendilerini daha güçlü hissetmek için bir aidiyet geliştiriyor ve kendilerine ait bir imaj ortaya çıkarıyorlar. ... (Devamını Okuyun)


Zekiye Çapan: “Anne İnsani Derinliktir!”

Bu yazı 11 Temmuz 2016 tarihinde yazılmıştır ve Röportaj kategorisindedir.

Biz anneler inancımız, kültürümüz, gelenek, göreneklerimiz örf ve adetlerimizin birleştirici gücünün ortak değerlerinin önemini çocuklarımıza öğretmeden önce kendi hayatımızın şiarı yapmalıyız. ... (Devamını Okuyun)


“Topluma Hüsn-ü Misal Olacak Kız Öğrenciler İçin”

Bu yazı 16 Mayıs 2016 tarihinde yazılmıştır ve Röportaj kategorisindedir.

Çocuklar büyüdükçe eğitim hayatının getirdiği riskler anne babaları daha çok endişelendiriyor. Yıllarca emek verip yetiştirdiğimiz evlatlarımız nasıl bir ortamda eğitim görecek? Karşısında nasıl kişiler çıkacak? Biz onlara doğruyu yanlışı öğretmeye çalıştık ama gençlik çağının taşkın duyguları ve kötü akranın fitnesi bir araya geldiği zaman bir hata ... (Devamını Okuyun)


Şerafettin Kalay Hoca Efendi ile Söyleşi

Bu yazı 20 Nisan 2016 tarihinde yazılmıştır ve Röportaj kategorisindedir.

Asr-ı saadet bizim pınarımızın gözü. Orada tazelik var, orada berraklık var, orada letafet var. Peygamber aleyhisselatu vesselam adeta batıla akan bir nehri tersine çevirmiştir. Bu bütün insanlığın hayranlık duyması gereken bir muvaffakiyettir. ... (Devamını Okuyun)


Prof. Dr. Burhanettin Can ile Söyleşi

Bu yazı 14 Mart 2016 tarihinde yazılmıştır ve Röportaj kategorisindedir.

Çocuğun yetişmesine tesir eden çevreleri içten dışa halkalar gibi düşünebiliriz. Bir çocuğun etkilendiği ilk halka, ailesidir. ... (Devamını Okuyun)


“Kutsî, Hikmetli ve Edebî Sözler, Hattatların İlham Kaynağıdır”

Bu yazı 16 Şubat 2016 tarihinde yazılmıştır ve Röportaj kategorisindedir.

Hattat ve Öğretim Görevlisi Fatih Özkafa: “Kutsî, Hikmetli ve Edebî Sözler, Hattatların İlham Kaynağıdır” Mutlak Yaratıcı olan Allah-u Zülcelâl’in Hakiki Sanatkâr sıfatıyla meydana getirdiği her şey O’nun kudretinden izler taşımaktadır. ... (Devamını Okuyun)


Mahmut Toptaş Hocaefendi ile Kur'an Üzerine Söyleşi

Bu yazı 16 Ocak 2016 tarihinde yazılmıştır ve Röportaj kategorisindedir.

Kur’an’a olan imanımızı yeniden gözden geçirmemiz lazım. Kuran’ın manasını anlamaktan uzaklaşmışız. ... (Devamını Okuyun)


Hamdi Arslan Hocaefendi ile Söyleşi

Bu yazı 09 Aralık 2015 tarihinde yazılmıştır ve Röportaj kategorisindedir.

Kim olursan ol, nerede olursan ol, ama takvalı ol. Peygambere yakın olmak, soy sopla, zamanla mekânla yakın olmak değil. ... (Devamını Okuyun)


“İslam’a Hizmet Etmeyi Dert Edinmeliyiz”

Bu yazı 12 Kasım 2015 tarihinde yazılmıştır ve Röportaj kategorisindedir.

İslam’ı insanlara sunarken, şu içtiğimiz su gibi saf olarak sunmamız gerekiyor. O zaman insanların manevi susuzluğunu giderebiliriz. ... (Devamını Okuyun)


Bu Sayı