İslami Kavramlar


İslam Hukukunda Dilin Sorumluluğu

Bu yazı 19 Mayıs 2012 tarihinde yazılmıştır ve İslami Kavramlar kategorisindedir.

İslam hukûku, insanların dilleriyle ileri sürdükleri beyanlara büyük önem verir. Şâhitlik, yemin, lanet etme gibi dille ileri sürülen delilleri dikkate alan, bütün yönleriyle düzenleyen ve hükme bağlayan ilk hukuk düzenidir. Yine yalancı şahitlik, kazf (iffete iftira) ve hakaret gibi dille işlenen suçları hukûkîi bir konu kabul edip, dünyevî yaptırımlarla te’dip etm ... (Devamını Okuyun)


İslam Hukukunda Ebeveyn Çocuk İlişkileri

Bu yazı 25 Nisan 2012 tarihinde yazılmıştır ve İslami Kavramlar kategorisindedir.

İslam hukukunda kadın, çocuk ve muhtaç yaşlıların nafaka, korunma ve bakım hakkı açıkça düzenlenmiştir. O çağlarda Roma hukuku daha çok devletle vatandaşların ve yetişkin erkeklerin birbiriyle olan ilişkilerini düzenlemektedir. Hane halkı ise evin sahibi olan yetişkin erkeğin malı mülkü gibidir. O dilerse çocuklarını yedirir, içirir, eğitim verir. Dilerse de ağır ... (Devamını Okuyun)


Kim Şehittir

Bu yazı 01 Mayıs 2012 tarihinde yazılmıştır ve İslami Kavramlar kategorisindedir.

Şehadet, makamların en büyüğü… Onlar, canlarını Allah (c.c.) için feda edenler. Onlar hakkında ölü denilmez, onlar uğrunda öldükleri Rableri katında diridirler. ... (Devamını Okuyun)


İslam Aile Hukukunun Temel Kavramları

Bu yazı 02 Nisan 2012 tarihinde yazılmıştır ve İslami Kavramlar kategorisindedir.

İslam hukuku fertlerin veya toplumun genel maslahatı için devam edegelen, denenmiş ve faydası görülmüş toplum düzenini de bir dayanak olarak görür. Ancak devam edegelen bir adetin vicdana ve nassa (Kur’an ve sünnete) ters düşmemesi gerekir. İslam aile hukuku önceki Arap örfünde geçerli olan uygulamalardan bir çoğunu kaldırmış, sadece kadının lehine olan mehir, nafaka ... (Devamını Okuyun)


  • 1
Bu Sayı