2017 Ocak Sayımız Çıktı

Sayı : 59 / Ocak 2017, Konu Başlığı : Güldeste

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Allah'ın Rahmeti ve Bereketi üzerimize olsun.

Ailede herkesin dergisi İslami Hayat, kadın erkek bütün Müslümanlar için önemli bir hayat düsturunu gündeme getiriyor: “Mümin Müminin Aynasıdır.”

İslam dini, mensuplarının bütün ilişkilerine ölçüler getiriyor. İnsanın Rabbine karşı kulluğunda nasıl bir edebe sahip olması gerektiğini öğrettiği gibi, diğer insanlarla ilişkilerinde sahip olması gereken edebi de öğretiyor. Bilhassa müminler arasındaki kardeşlik ilişkisinin nasıl olması gerektiğine dair açık net ölçüler koyuyor.

Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde:

“…Müslüman, din kardeşine yardımda bulundukça Allah da ona yardımda bulunur. Kim bir Müslümanın dünya darlığını giderip de sevindirirse Allah da kıyamet gününde onun sıkıntısını giderip onu mutlu eder. Kim dünyada Müslüman kardeşinin ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter." (Buhârî, Mezâlim 3; Müslim, Birr 32) buyuruyor.

Yani adeta bir Müslüman diğer müslümana nasıl bir iyilik yaparsa, onun karşılığını ahiret gününde Allah-u Zülcelâl’in ödeyeceğini vaad ettiğini haber veriyor.

Demek ki Allah-u Zülcelâl bizlerin birbirimize karşı muamelelerimize çok önem veriyor. Biz birbirimize karşı samimi isek, birbirimizin iyiliğini istiyorsak, merhamet ediyorsak, kusurlarını örtüyor ve güzel bir üslupla, dostça ikaz ediyorsak, Rabbimiz de bize merhamet edecek ve ayıplarımızı setredecektir.

İşte bu sayımızda kalbini mümin kardeşine karşı adeta bir ayna gibi berrak hale getiren, hal ve hareketlerinde art niyetten uzak, samimi ve şeffaf davranan erkek ve kadın Müslümanlar için, İslami bir bakışla dostluk ve kardeşliğin edebini ele almaya çalışacağız.
Allah-u Teâlâ bizi, birbirine karşı merhamet eden ve kendisini Rabbinin rahmetine layık hale getiren kullarından eylesin. Âmin.


Sayı : 59
Büyük Kapak