Adabtan Ayrılmayalım

Sayı : 24 / Şubat 2014, Konu Başlığı : Altın Öğütler

Kuran-ı Azimüşşan’a bakarsanız hep âdâbdır, insanı edebli olmaya davet etmektedir. Mesela bakın, Allah azze ve celle Hz. Musa ve Harun’u Firavuna gönderirken “Ona yumuşak bir dille nasihat edin” (Taha: 44) buyuruyor.

“Ben Rab’im” deyip Allah’a karşı gelen Firavun’a! Suphanallah, nasıl edeptir. Hâlbuki Allah biliyor, o imansız olarak gidecek, cehennemliktir, kâfirdir. Bildiği halde Allah bize yol gösteriyor. Öyleyse adabtan ayrılmayalım.

Âdâbdan ayrılmadığımız zaman Allah-u Zülcelâl de bizi muhafaza edecek ve razı olacağı amel-i sâlihleri bize nasip edecektir, inşallah. Eğer insan Allah-u Zülcelal’e karşı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem’e karşı ve müminlere karşı edepli olursa, Allah da ona hangi amel iyi ise onu nasip edecektir.

Namazlarımızda, virdlerimizde veya herhangi bir ibadetimizde de edebli olalım, huzurlu olalım. Daima, “Ya Rabbi! Senin Rızan için bunu yapıyorum” diyelim, O zaman Allah-u Zülcelâl namazdan hariçte de bizi huzurlu olarak, edepli olarak muhafaza edecek ve bütün salih amelleri nasip edecektir inşallah.

Seyda Muhammed Konyevi -rahmetullahi aleyh-

-

"İnsana en çok fayda veren şey, ölüm rabıtasıdır; yani ölümü ve sonrasını düşünmektir. Ölüm rabıtası, tul-i emeli (geleceğe dair uzun emelleri) yıkar, ihlâs ve yakini doğurur."

Seyda Muhammed Raşid -rahmetullahi aleyh-

-

“Talebe, tavus gibi olmalıdır. Güzel kanatlarına, renk renk tüylerine değil, siyah bacaklarına bakmalıdır. Nefsini son derece kusurlu görmedikçe istikâmet ele geçmez. Bu şekilde görmemek büyük günâhtır. Muhabbet, ihlâslı amel ve gayret talebeliğin şartıdır.

Bunlardan birinin eksik olması mânevî felâket alâmetidir.”

Seyyid Sıbgatullah Arvasi -rahmetullahi aleyh-

-

Her kimde şu üç şeyden birisi bulunmazsa onun amellerini bir şeyden saymayınız ve kıymet vermeyiniz:

Birincisi: Kendisinde Allah-u Azze ve Celle Hazretleri'ne karşı meàsî (isyan) işlemesine mânî olan bir takvâ yoksa. İkincisi: Akılsız ve sefih kişilerden kendisini men edecek bir hilmi yoksa. Üçüncüsü: Halk ile güzelce geçinebilecek iyi bir ahlâka sahip değilse.

Mehmet Zahid Kotku -rahmetullahi aleyh-


Sayı : 24
Büyük Kapak