Afacan

Sayı : 7 / Eylül 2012, Konu Başlığı : İnci Tanesi

“Afacan”

Peygamber efendimiz çocuk ve torunlarına sevgisini göstermekten kaçınmazdı. Onlara hoşlanacakları şekilde hitap ederdi.

Ebu Hureyre -radıyallahuanh- şahit olduğu bir sahneyi şöyle anlatır:
“Gündüzün bir saatinde Resûlullah –aleyhisselatuvesselam- ile dışarı çıktım. Arkasından yürüyordum. O da sessiz, ben de sessizdim. Benî Kaynuka Pazarı'na kadar böyle geldik.
Sonra Resûlullah –aleyhisselatuvesselam- buradan ayrılarak Hz. Fatıma'nın evine geldi. Hz. Fatıma’nın evi Peygamber mescidine çok yakındı. Arada sadece dar bir aralık vardı. Efendimiz –aleyhisselatu vesselam- o aralığa girdi ve kızına:
"Afacan orada mı? Afacan orada mı?" diye seslendi.
Sevmek için torunu Hasan’ı istiyordu.
Zannederim annesi onu yıkıyor, boynuna kokulu çiçekler takıyordu. Çok geçmedi, çocuk koşarak geldi. Resûlullah ona, o da Resûlullah'a sarıldı. Allah'ın Resulü onun için;
"Allah'ım! Ben onu seviyorum, Sen de sev. Onu seveni de sev!" diyerek dua etti. (Sahîh-i Buhârî, Büyû' 9/ 329)
"Afacan" diye tercüme ettiğimiz "lukka" kelimesi dilimizde "küçük yaramaz" gibi, çocuklara takılmak için kullanılan bir kelimedir.


Elinin Kokusu

Cabir İbnu Semüre -radıyallahuanh- anlatıyor:
“Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ile birlikte öğle namazı kıldım. Sonra âilesinin yanına giderken ben de arkasından takip ettim. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’i bazı çocuklar karşıladılar. Allah'ın Resulü her birinin yanağını teker teker okşadı. Bana gelince, benim de yanağımı okşadı. Elinde öyle bir serinlik ve koku hissettim ki, sanki eli kokulu bitki sepetinden çıkmıştı.” ( Müslim Fedail, 80)


“Kuşa Ne Oldu?”

Enes b. Malik -radıyallahuanh- anlatıyor:
Resulullah biz çocuklarla şakalaşırdı. Hatta bazen geldiğinde küçük kardeşime, oynadığı küçük kuşu sorarak;
“Ey Ebu Umeyr, ne oldu Nugayr!” diye takılırdı. (Buhari, Edeb, 81, 112;)
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi vesellem- bazen Hz. Enes’e, zül-üzüneyn yani “ey iki kulaklı” diyerek şaka yapardı. (Ebu Davud, Edeb, 84;)

Hz. Enes’e göre Peygamberimiz -sallallahu aleyhi vesellem- “çocuklarla şakalaşmada insanların en ileride olanıydı.”

Yine Peygamberimiz -sallallahu aleyhi vesellem- bir kovadan ağzına su almış ve beş yaşındaki Mahmut b. Rebi’nin yüzüne püskürterek ona alaka göstermiştir. (Buhari, İlim, 18, Daavat, 30-31)


Sayı : 7
Büyük Kapak