Ahde Vefa İslâm Ahlâkındandır

Sayı : 25 / Mart 2014, Konu Başlığı : Güldeste

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Allah'ın Rahmeti ve Bereketi üzerimize olsun diyerek yeniden huzurlarınızdayız.

İslami Hayat dergimiz, bu sayıyla birlikte iki yaşını bitirmiş oluyor. 2012’nin Mart ayında yayın hayatımıza başladığımız günden beri sizlerin sıcak alakası sayesinde, her geçen gün yeniden tazelenen bir hevesle yolumuza devam ediyoruz. Öğrenmeye istekli bir çocuğun merakıyla, her sayımızda İslam ahlakına dair bir inceliği yeniden keşfetmek, tefekkür ufkumuzu genişletmek istiyoruz. İnanıyoruz ki İslamî hayatın güzelliği ancak, güzel ahlaka dair incelikleri sergilemekle ortaya çıkacaktır.

Gittikçe mekanikleşen bir dünyada yaşıyoruz. Çalışma hayatı, eğitim sistemi ve hatta özel hayatı düzenleyen hukuk sitemi, biz Müslümanları dahi etkiliyor. Farkına varmadan daha maddiyatçı, hesapçı ve katı kalpli kişilere dönüşüyoruz.

Böyle bir dünyada ahde vefa göstermek gibi değerleri yeniden hatırlamaya çok ihtiyacımız var. Çünkü İslam ahlakının özü, hem Rabbimizle olan ahdimize, hem de kullarına verdiğimiz sözlere ve sözleşmelere vefa göstermektir.

Unutmayalım ki kulluk iddiası ispat ister. Allah'a kul olduğumuzu iddia ediyorsak zorumuza giden durumlarda dahi kulluk ahdimize bağlı kalma çabası içinde olmalıyız. Bunun gereği olarak beraber yola çıktığımız mümin kardeşlerimizi de asla yarı yolda bırakmamalı, İslam ahlakının gereği vefayı göstermeliyiz.

Eğer biz Peygamberimiz gibi, Hz. İbrahim gibi, Allah dostları gibi sözümüze sadık ve vefalı olursak; Allah Azimüşşan da bizden yardımını esirgemeyecek ve mutlaka ümit ettiğimiz mükâfatı verecektir. İnşaallah…


Sayı : 25
Büyük Kapak