Açlık Gönle Şifadır

Sayı : 17 / Temmuz 2013, Konu Başlığı : İnci Tanesi

Kalbiniz Allah’ı görsün isterseniz midenizi aç bırakınız.
Hz. İsa aleyhisselam

Mide öyle bir organdır ki, eğer o aç ise, diğer organların hepsi toktur; yani bütün organlar sâkin bir hâldedir ve senden bir şey istemezler. Eğer mide tok ise, diğer organların hepsi açtır.
Ebu Câfer radıyallâhü anhu

“Cennetin kapısını açlık ve susuzlukla çalınız. Mutlaka cevap gelir”
Hz. Aişe radıyallahu anha

"Dünya ve âhirete ait bir ihtiyacının yerine gelmesini istiyorsan, bu murâdın yerine gelinceye kadar açlığa devam et. Çünkü çok yemek, aklın husûsiyetine zarar verir."
Ebû Süleyman ed-Dârânî rahmetullahi aleyh

Açlık ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir bir düşünsene!
Mevlana Celaleddin Rumî rahmetullahi aleyh

Açlığa kanaat yardımcı olursa, açlık; düşünce tarlası, hikmet kaynağı, zekânın hayatı ve kalp kandili hâline gelir.”
İmam Kuşeyri rahmetullahi aleyh


Sayı : 17
Büyük Kapak