Allah Dostlarından Altın Sözler

Sayı : 55 / Eylül 2016, Konu Başlığı : Hizmet Kervanı

“Eğer insan Allah'ın katındaki ecir ve mükâfatlara muhtaçlığını bilse şu dünya ile hiç aldanmaz. Allah'a karşı ne kadar zayıf olduğunu bilse, hiçbir zaman kibir ve ucub içerisine giremez, Rabbine karşı her zaman doğru olur.”
Seyda Muhammed Konyevi hazretleri (k.s)

"İnsana en çok fayda veren şey, ölüm rabıtasıdır; yani ölümü ve sonrasını düşünmektir. Ölüm rabıtası, tul-i emeli (geleceğe dair uzun emelleri) yıkar, ihlâs ve yakini doğurur."
Seyda Muhammed Raşid –rahmetullahi aleyh-

"Zikir kalbin gıdasıdır; gıdasını almayan zayıflar sonra da ölür. Kalp ancak zikir ile beslenir, kuvvetlenir, tatlanır, manen hayat bulur."
Gavs-ı Sânî Abdülbâki el-Hüseynî (k.s)

“Her yerde birlik ve beraberlik lazımdır. Muvaffak olmak için her hususta ittifak etmeli ve dayanışmayı asla elden bırakmamalıdır. Çünkü Allah’ın nusreti, maddi ve manevi yardımı cemaat ile beraberdir. Toplu çalışanlar bunun semeresini kısa zamanda elde ederler.”
Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri

“Aziz kardeş, hilkatten maksad, Hâlık’ı tanıyıp, O’na kulluk etmektir O’nu tanımak ve kulluğunu yapabilmek için de, dînî bilgilerini artırmak gerekir Yoksa kahve, sinema köşelerinde, zevk ve sefâ peşinde dolaşmak çok yanlıştır İnsan kendisini dinsiz kafirlere veya hayvanlara benzetmektense, Peygamberler yolunu, salihler, âbidler izini seçip, dünyadan tertemiz olarak, göz yumup göçmesi ne büyük bahtiyarlıktır.”
Mehmed Zahid Kotku Hazretleri


“Ulema tuz gibidir. Eti tuzlamazsan iki günde kurtlanmaya başlar. Ulema şimdi azaldı, millet de koktu. Lakin bunu kimse anlamıyor. Ne iyi ne de kötü kokuyu alamıyorlar.
Eğer burnunuz doluysa gül yağı koklasanız kokuyu alamazsınız. Şeriat, Tarikat, Hakikat feyiz kokar. “Ben alamıyorum” diyorsanız, burnunuz dolu da ondan alamıyorsunuz...”
Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi

“Muttakîlerin gayba iman ve namazı dosdoğru kılmalarından sonraki seçkin vasıfları “Ve kendilerine rızık olarak verilen şeylerden infâk etmeleridir.” Zenginler mallarından, güçlüler nefislerinden, arifler kalplerindeki hikmetlerden, aşıklar ise canlarını infâk ederler.”
Ramazanoğlu Mahmud Sami kuddise sirruhu

“Sohbet, diğer yapılan zikir ve evradın mütemmimidir, denilmektedir. Yani diğer ibâdetlerin tamamlayıcısı manasınadır. Herhangi bir kimse, evrâdını muntazam yapmak şartıyla, ihlâs üzere mânevî sohbetlere devam ettiğinde, kalbinde dünya hatta ukba sevgisi bile kalmaz, tek Mevlâ sevgisi yer alır. Mevlâyı seven, dürüst, istikâmet ehli olur, dînî ve dünyevî vecîbelerini yerine getirir. Zira sohbetlerde, dünya kiri ve muhabbeti gönülden çıkar. Onun yerini Allah ve Peygamber sevgisi doldurur.”
Sadık Dânâ (Musa Efendi)

“Makbul bir kulluk hayatı için “îman”dan “ihsân”a yolculuk zarûrîdir. “İhsân” ise zaman ve mekândan münezzeh olan Allah Teâlâʼnın her zaman ve mekânda hâzır ve nâzır olduğu, dolayısıyla da bizi her an ve her yerde görüp gözetmekte olduğu şuuruna ulaşmaktır. Böylece bir an bile Hakʼtan gâfil kalmayıp gözler önünde yapamayacağımız kusurlardan, nefsimizin günahlarla baş başa kaldığı zaman ve mekânlarda da sakınabilecek bir irâde ve dirâyeti kazanmaktır.”
Osman Nuri Topbaş Hocaefendi


Sayı : 55
Büyük Kapak