Allah Sana Yeter

Sayı : 46 / Aralık 2015, Konu Başlığı : İnci Tanesi

“Allah'tan yardım iste, O sana yeter! Allah'ı hakkıyla tasdik et ki O da seni sadık çıkarsın.”
Hz. Ebubekir radıyallahu anh

“Şehvetine köle olanlar, bir efendiye kölelik edenlerden daha zelildir.”
Hz. Ali radıyallahu anhu

"Biz tasavvufu, açlık, uykusuzluk, dünyadan kesilme ve sevdiklerimizden beri olmakla bulduk"
Cüneyd-i Bağdadî rahmetullahi aleyh

“Kalbin hasta olmasının alameti dörttür. Birincisi; ibadetten tat, haz almaz. İkincisi; Allah'tan korkmaz. Üçüncüsü; eşyaya, mahlûkata ibret gözüyle bakmaz. Dördüncüsü; dinlediği ilim ve nasihatten istifade etmez.”
Zunnun-u Mısrî rahmetullahi aleyh

“Sabırlı olduğumuz zaman maksadımıza erişiriz. Çünkü sabır nefse karşı bir kalkandır.”
Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri


Sayı : 46
Büyük Kapak