Allah'ı Tanısak Günah İşlemeyiz

Sayı : 49 / Mart 2016, Konu Başlığı : İnci Tanesi

“Allah-u Zülcelâl karşısındaki durumumuzu çok iyi tanımamız lazımdır. Allah'a ne kadar muhtaç olduğumuzu, ne kadar zayıf olduğumuzu idrak ettiğimiz zaman kolay kolay günah yapamayız.”
Seyda Muhammed Konyevî Hazretleri rahmetullahi aleyh

Günahlara tevbe etmeyi geciktirmek Allah-u Teâlâ’ ya karşı kibirli olmaktır.
Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh

“Nimete karşı nankörlük, kulun nimetten istifade ederken o nimetle meşguliyeti sebebiyle nimet vereni unutmasıdır."
Mevlana Halid-i Bağdadî rahmetullahi aleyh

"İki hâlde kendinizi (hatadan) sakının: Söz söylerken ve yemek yerken."
Ali Ramitenî rahmetullahi aleyh

“Sana verileceği kesin olunan (rızık) için gayret etmen, senden istenilen (kulluk) için ise gevşeklik göstermen kalp gözünün kör olmasına delildir.”
İbn Ataullah İskenderî rahmetullahi aleyh

(Dünyâ sıkıntılarından bahseden bir talebesine) “Allah-u Teâlâ’ya iman eden kimse neden mahrumdur? Allah'tan mahrum olan ise neye mâliktir?" buyurdu.
Abdulhakîm Arvasî rahmetullahi aleyh


Sayı : 49
Büyük Kapak