Allah-u Zülcelal Temizlenenleri Sever

Sayı : 23 / Ocak 2014, Konu Başlığı : Güldeste

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Allah'ın Rahmeti ve Bereketi üzerimize olsun diyerek yeniden huzurlarınızdayız.

Bizler bu dünyada kısa ama pek çok yönü olan bir hayat tecrübesinden geçiyoruz. Maddi bedenimiz, aklımız, kalbimiz, çeşitli hislerimiz ve ötelere açılan ruh penceremizle çok boyutlu bir deneyim yaşıyoruz. Bilhassa Allah'ın hükümleri ve rehberliğine uyduğumuz takdirde, farkında olmadan birçok şey öğreniyor, hassasiyetler kazanıyoruz. Bu sayımızda bunlardan “temizlenme, arınma ve saflaşma” tecrübesini gündeme getirmek istedik.

Bazen önümüze konulan gündemler bizi asıl meselemizi unutturuyor. Vahyin bizi “tezkiye edip arındırmak için gönderildiği” gerçeğini göz önünde bulundurmuyoruz.

Oysa Allah-u Zülcelal “…Allah çok temizlenenleri sever" (Tevbe, 108) buyurarak, insanı temiz görmek istediğini bildirmiş ve bir hükmüyle maddi ve manevi temizliğe çağırmıştır. Peygamberler insanlığa de hem bedeni hem kalbi temizlemeyi öğreten temizlik öğretmenleridir. Peygamberin mirasçıları olan Rabbani alimler de, fıkıh ilmiyle zahirimizi, tasavvuf ilmiyle batınımızı temizleme yolunda bize rehberlik yapmaktadırlar. Ecdadımız da onların terbiyesi ile başlı başına bir temizlik medeniyeti inşa etmişlerdir.

Öyleyse bizlere de düşen, temizlik nimeti konusunda şuurlanmak, hem kendimizi, hem çocuklarımızı Allah'ın istediği gibi tertemiz bir kul olma yönünde eğitmek olmalıdır.

Allah cümlemizi kalbini ve bedenini her türlü lekeden arındırmış ve huzuruna çıkmaya layık hale gelmiş kullarından eylesin. Âmin.


Sayı : 23
Büyük Kapak