Aşure Günü

Sayı : 67 / Eylül 2017, Konu Başlığı : Kutlu Mevsim

30 eylül günü, 10 Muharrem yani Aşure günüdür. Cenâb-ı Hak aşure gününde on Peygamberine on değişik ikram ve ihsanda bulunmuştur.

“Hz. Âdem aleyhisselamın tevbesi kabul edilmiştir. Hz. Nuh aleyhisselamın gemisi Cûdi Dağı'nın üzerine demirlemiştir. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail aleyhimesselam doğmuştur. Allah-u Zülcelâl firavun ve ordusunu suda boğarak, Hz. Musa aleyhisselamı ve kavmini kurtarmıştır. Hz. Yunus aleyhisselam balığın karnından kurtulmuştur. Hz. Yusuf aleyhisselam kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan çıkarılmıştır. Hz. Yakub'un oğlu Hz.Yusuf’un hasretinden dolayı kapanan gözleri görmeye başlamıştır. Hz. Eyyûb aleyhisselam hastalığından şifaya kavuşmuştur. Hz. Davud aleyhisselamın tövbesi kabul edilmiştir. Hz. İsa aleyhisselam o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.” (bk. Diyarbekri, Tarihu'l-hamis, 1/360; Sahih-i Müslim Şerhi 6/140)

Ramazan orucu farz olmadan önce Müslümanlar Aşure günü oruç tutuyorlardı. Yahudiler, “Bugün, iyi bir gündür. Allah, İsrailoğulları’nı Firavun’un zulmünden bugün kurtarmıştır. Musa aleyhisselam Allah’a şükür için bugün oruç tutmuştur. Biz de tutarız.” Derlerdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem;

"Biz Hz. Musa’nın sünnetine sizden daha yakınız." dedi ve o gün oruç tuttu. (Buhârî, Savm, 69; Tecrîd-i Sarih, VI/308, 309)

Daha sonraları Ramazan orucu farz kılınınca, aşûre günü orucunu isteyen tuttu, dileyen bıraktı. (Buhârî, Savm, 69;)

Peygamberimiz “Ramazan ayından sonra oruç için en faziletli ay Muharrem ayıdır.”(Müslim, Sıyam, 202-203) diye buyurmuştur.

Yahudilere benzememek için, 9-10 veya 10-11 günleri oruç tutulur. Aşure gününde gusletmek, eve erzak almak ve sadaka vermek güzel görülmüştür.

Kerbela Faciası

Âşura günü, Müslümanlar için bir hüzün ve matem günüdür. Hicretin 61. yılının 10 Muharrem günü, İslam tarihinin en elemli ve korkunç faciası meydana gelmiştir. Peygamber efendimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin radıyallahu anh, beraberindeki küçük bir grupla ve aile fertleriyle beraber vahşice katledilmiştir.

Hz. Hüseyin’in şehadeti, bütün Müslümanlar için acı bir hatıradır. Bu sebeple Muharrem ayının gelişi Osmanlı toplumunda kutlamalarla değil, mersiyelerin okunuşuyla karşılanırdı. Sünni Müslümanlar da Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesinin yıl dönümü olan 10 Muharrem’i hüzünle anarlardı.


Sayı : 67
Büyük Kapak