Ağustos Sayımız Çıktı

Sayı : 54 / Ağustos 2016, Konu Başlığı : Güldeste

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Allah'ın Rahmeti ve Bereketi üzerimize olsun.

Ailede herkesin dergisi İslami Hayat, modern zamanlarda insanımızı esir alan, televizyonun ve diğer medya organlarının tesirlerini ve aile yapımız üzerinde yaptığı tahribatı gündeme getiriyor. Bilhassa kadınlarımızı ekran başına toplayıp asıl vazifesini unutturan televizyon dizilerinin, onları evlilikleri ve eşleri hakkında aşırı beklentiye sokarak mutsuz etmesini ele almak istiyoruz.

Tasavvuf irfanımıza göre Allah-u Zülcelâl insanı ünsiyet için, ilâhî muhabbetinin tecelli edeceği Ahsen-i Takvim kıvamında bir varlık olması için yaratmıştır. Bunun için de insanı sevmeye ve sevilmeye muhtaç olarak yaratmış ve dünya hayatında insana çeşitli sevgiler nasip etmiştir.

Bilhassa kadınlar yaratılış olarak daha hissi ve sevilmeye daha çok ihtiyaç duyar vaziyettedir. Ancak zamanımızda geçim yükü altında ezilen erkekler günlerini hayat kavgası içinde geçirdikleri için hanımlarının duygusal beklentilerini düşünecek halleri kalmamaktadır. Zaman içinde evlilikler vicdani bir vazife olarak sürdürülen sorumluluklar yığını haline gelmekte, bu da her iki tarafın da mutluluk ve sükunete erme ihtiyacını karşılamamaktadır.

İslam dini mümin erkek ve kadınların sevgi ve mutluluğu kendi yuvalarında, Allah'ın helal kıldığı eşlerinde aramasını emretmektedir. Bu sebeple de eşlerin sevgiye vesile olan hal ve hareketlerine sevap vaad etmektedir.

Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aile saadeti hususunda müminlere güzel bir örnek bırakmıştır. Ancak ne yazık ki günümüzde Müslümanlar kendi dinlerinin emrettiği sevgi adabını öğrenmemektedir. Bu durumda da kadınlarımız ve gençlerimiz mutluluk derslerini batıdan ithal edilen zoraki romantizmle bezeli yapmacık senaryolardan öğrenmeye kalkmaktadır.

Bu sayımızda yuvasını cennetten bir köşe haline getirmek isteyen erkek ve kadın Müslümanlar için, İslami bir bakışla sevgi ve saadetin inceliklerini ele almaya çalışacağız.

Allah-u Teâlâ bizi, Allah'ın helal kıldığı imkânlarla mesut olup şükreden ve ebedi saadetini dünyada işlediği amellerle kazanan kullarından eylesin. Âmin.


Sayı : 54
Büyük Kapak