Az Yiyin Çok İnfak Edin!

Sayı : 29 / Temmuz 2014, Konu Başlığı : Altın Öğütler

“İslâm, bize nefsimize hoş gelmeyen zor emirler getirmişti. Ancak biz, hayırların en hayırlısını, nefislerin hoşlanmadığı bu zor emirlerde bulduk.”
Abdurrahman bin Avf radıyallahu anhu

“Çok ağlayın, az gülün; çok susun, az konuşun; çok infak edin, az yiyin; başınızı yastıktan uzak tutun!”
Ebu’l-Hasan Harakanî rahmetullahi aleyh

“Nefis, mutmainne derecesine erinceye (Allah'ın zikriyle doyup, kamil imana erinceye) kadar yapılan ibadetler taklidîdir. Nefs-i mutmainnede ise bunlar taklidden tahkîke dönüşür.”
İmâm-ı Rabbânî rahmetullahi aleyh


“Nedâmet ateşiyle dolu bir gönülle ve nemli gözlerle duâ ve tevbe et! Zira çiçekler, güneşli ve ıslak yerlerde açar!..”
Mevlânâ Celaleddin-i Rumî rahmetullahi aleyh

“Ömrün en kıymetli zamanı, gençlik günleridir. İnsanın güçlü - kuvvetli, âzâlarının sağlam olduğu bu günler geçer ve ömrün en zayıf vakti gelip çatar. Ne yazıktır ki insanlar, en şerefli kazanç olan mârifetullâh’ı, gelip gelmeyeceği belli olmayan ihtiyarlık vaktine havâle ederler. Ömrün en şerefli vakitlerini, en rezil şey olan hevâ ve hevese sarf ederler. Unutma ki; Yarın yaparım diyenler helâk oldu!”
Muhammed Mâsûm Sirhindî rahmetullahi aleyh


Sayı : 29
Büyük Kapak