İbadeti Engellemek Suç Olacak!

Sayı : 23 / Ocak 2014, Konu Başlığı : Medya Gündem

Demokratikleşme paketinin gerekleriyle ilgili yasa tasarısı TBMM’ye sevk edildi. Adalet Bakanlığının hazırladığı taslakta yer alan düzenlemeler eğer yasalaşır ve hayata geçirilirse, bir kişiye veya gruba karşı dili, dini, ırkı, rengi, cinsiyeti, felsefi inancı, engelliliği, siyasi düşüncesi ve mezhebi nedeniyle işlenen suçlar 'nefret veya önyargı suçu' olarak tanımlanacak ve cezası ağırlaştırılacak.

Tasarıda ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin’ kullanılmasına ilişkin değişikliklere göre, kişi veya grupların dini inancının gereğini yerine getirmesini veya dini ibadetlerini yapmasını engelleyen kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Tasarıda yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale eden veya bunları değiştirmeye zorlayan kişilere de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Bazı işyerlerinde çalışanların namaz kılmasına engel olunduğu yönünde şikayetler sıkça gündeme geliyordu. Yasanın geçmesi halinde bu iş yerlerine mescid açmaları ve çalışanlarının ibadetlerini engellememeleri yönünde yaptırım uygulanabilecek.


Sayı : 23
Büyük Kapak