Berat Gecesi

Sayı : 28 / Haziran 2014, Konu Başlığı : Kutlu Mevsim

12 Haziran Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece, Peygamber efendimizin hadislerinde “Nısfu Şaban” yani Şaban’ın ortasındaki gece diye bahsi geçen Berat gecesidir.

Bazı âlimler tefsirlerinde “Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir.”(Duhân, 2-4) ayetinde bahsi geçen gecenin Berat gecesi olduğu bildirilmiştir. Mahlukatın bir sene içindeki rızıkları; ölüm vakti gelenlerin ecelleri; hacca gideceklerin isimleri ve benzeri işlerin hükmü Allah tarafından bu gecede görevli meleklere bildirilir.

Peygamberimiz bu günü ve geceyi ihya etmeyi tavsiye etmiştir:

“Şaban ayının yarısı (Berat gecesi) olduğunda, gecesinde kalkın ibadet edin, gündüzünde de oruç tutun! Çünkü Allah Teâlâ o gün, güneşin batmasıyla, dünya semasına nüzul eder ve şöyle buyurur: Bana istiğfar eden yok mu, mağfiret edeyim! Benden rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Belaya maruz kalan yok mu, afiyet vereyim!...” (İbn-i Mâce, İkâme 191)

Bu gece günahların affedilmesi için çok büyük fırsattır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor:

“Allah-u Zülcelâl, Nısf-u Şaban (Berat) gecesinde dünya semasına nüzul eder ve Kelb Kabîlesi’nin koyunlarının tüyünün adedinden daha çok sayıda günahı affeder." (Tirmizî, Savm 39)

Bu gecenin Kadir gecesinden sonra en faziletli gece olduğunu söyleyen pek çok âlimler ve Allah dostları vardır. Abdülkadir Geylânî şöyle demiştir: “Müslümanların yeryüzünde iki bayram günleri olduğu gibi, semadaki meleklerin dahi iki bayram geceleri vardır.

Meleklerin bayram geceleri: Berâet gecesi ve Kadir gecesidir.”(Gunyetü’t-Talibin, s. 87-88)

Hoş geldin Ey Rahmet Ayı Ramazan

28 Haziran Cumartesi, Ramazan ayına giriyoruz. Ramazan ayının ilk gecesi olduğu zaman şeytanlar zincire vurulur ve müminlere salih ameller kolaylaştırılır.

Ebu Hüreyre radıyallahu anhu bildiriyor: Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki:

“Ramazan ayının ilk gecesi girince şeytanlar ve cinlerin azgınları zincire vurularak bağlanır. Cehennemin kapıları kapatılır, hiçbir kapısı açılmaz. Cennet kapıları ise sonuna kadar açılır, hiçbirisi kapalı tutulmaz.

“Her Müslümanın kalbinde hissettiği bir ses yükselir:

“Ey iyiliklere istekli olanlar, hayra yönelin! Ey kötülüğe arzu duyanlar, kendinizi tutun!”

Allah’ın bu gece Cehennemden kurtardığı pek çok kimseler olacaktır. Bu hal Ramazan’ın bütün gecelerinde tekrarlanır.” (Buhari, Savm: 5)


Sayı : 28
Büyük Kapak