Bizim Şamil'imiz...

Sayı : 21 / Kasım 2013, Konu Başlığı : Lamelif

Gülistan dergisi, İslami Hayat dergisi ve Reyhani Yayınları satış temsilcisi S. Şamil Ekmen kardeşimizi kaybetmenin hüznü içindeyiz...

Daha yirmi beş yaşında hizmete adanmış bir hayat...

Ehl-i akaribi bırakmış, sadece Allah rızası için yollara düşmüş genç bir baba derviş…

İslam’ın yayılış tarihini incelerseniz, göreceksiniz ki yeryüzünde İslam’ın yayılışı, hep bu gibi sessiz ve isimsiz kahramanlar sayesinde mümkün olmuştur. Onlar, gelecek endişesi taşımayan ve İslam’ın öğretisini çok uzak diyarlara götüren isimsiz kahramanlardır.

Şahsen, Şamil kardeşimizi ilk kez Konya’da görmüştüm. Asil duruşu ve edebiyle, hemen kendisini belli eden bir delikanlıydı. Yaptığımız iş toplantılarında, kendisine söz geldiğinde gayet vakur ve sade konuşmasıyla dikkatimi çekmişti. Daha sonra kendisiyle yüzyüze konuşmamda şunu anladım; ne olursa olsun doğru bildiğinden ödün vermeyen ve sadece Allah için yaşamayı kendine ilke edinmiş bir yiğitti.

Allah-u Zülcelal, Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurur. “Eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, az kâr getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler, sizlere Allah'tan, O'nun Resûlü'nden ve O'nun yolunda cihad etmekten daha sevimli ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyedurun. Allah, fasıklar topluluğuna hidayet vermez.” (Tevbe; 24)

Allah şahit olsun ki bu kardeşimiz, adeta bu ayet-i celilenin hükmüne mutabaat edip hiç bir şeyi Allah ve Resulünün önüne geçirmedi. O, anneden, babadan, yardan geçti; sadece İslam’a hizmete âşık oldu ve hizmet sırasında, ailesinden çok uzaklarda, ta Gaziantep’te vefat etti.

Yatsı namazını kıldıktan sonra, kardeşleri ile beraber Hatme-i Hacegan’ı ifa etti ve usulca uzanıp ruhunu rabbine teslim etti. İnşaallah, mekânı cennettir…

Rabbim hepimize, böyle şerefli bir son nasip etsin.

Bu hizmete kendini adamış diğer kardeşler için de inşaallah güzel bir örnekti. Allah’tan ümit ediyorum ki bu gibi hizmet erlerini hiç kimse unutmasın.

Mekânı cennet olsun.

Seni asla unutmayacağız Şamil kardeşim.

(el-Fatiha)


Sayı : 21
Büyük Kapak