Bütün Müslümanlar Kardeştir

Sayı : 37 / Mart 2015, Konu Başlığı : Hadis-i Şerif

“Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim Müslüman’ı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslüman’ı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter.” (Buhari, Mezalim,3 Müslim, Birr 3)

Bizler aynı anne babadan doğan kişilere kardeş deriz. Kardeşlerin birbirini koruyup kollamasını, zor zamanlarında birbirinin yardımına koşmasını bekleriz. Peygamber efendimiz Müslümanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmanın da bu ölçüde kuvvetli olması gereğine işaretle “Müslüman müslümanın kardeşidir” buyurmuştur. Her hangi bir Müslüman, bizimle aynı ırk, kavim, millet veya memleketten olmasa da din kardeşimizdir.

Allah Resulü aleyhisselatu vesselam efendimiz hadisin devamında din kardeşliğinin nasıl olması gerektiğini de detaylıca tarif etmiştir. Hadis-i şerife göre,

* Müslüman Müslüman’a hiçbir şekilde haksızlık, eza cefa edemez.

*Ona kötülük edecek olan düşmana da teslim edemez.

Bunlar Müslümanlar arasında hiçbir sebeple olamayacak davranışlardır. Bunun yanında bir de mükâfat vaat edilen iyilikler vardır:

* Kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse onun da ihtiyaçlarını Allah-u Zülcelâl giderecek.

* Kim bir din kardeşinin sıkıntısını hallederse Allah-u Zülcelâl de onun sıkıntısını giderecek.

* Kim bir müminin ayıbını örterse onun ayıpları da mahşer gününde Allah Teâlâ tarafından örtülecek.

Buradan anlıyoruz ki Müslümanların birbirine karşı yaptıkları iyiliklerin mükâfatı Allah-u Zülcelâl’in garantisi altındadır.

Dünyada bir karşılık beklemeden Müslüman kardeşine iyilik yapmak, Peygamberimizin haber verdiği bu vade iman ettiğimizi ispat eder.


Sayı : 37
Büyük Kapak