Böyle İnsanlar da Yetişti

Sayı : 31 / Eylül 2014, Konu Başlığı : Kıssa Sepeti

Bir medeniyetin yüceliği, yüksek binalar yapmasıyla ölçülmez; yüksek ahlaka sahip insanlar yetiştirmesiyle ölçülür. Çünkü medeniyetin nihai amacı, ebedi hayata hazırlanmak için güzel bir zemin hazırlamaktan ibarettir. Bunun dışındaki bütün hedefler gelip geçicidir.

İslam medeniyetinin başarısı yetiştirdiği yüksek şahsiyetlerle ölçülecek olursa, başka hiçbir medeniyetin ulaşamadığı bir seviyeye vardığı görülür. Mesela Taberî’nin Tarih’inde zikredilen şu şahsiyet onlara sadece bir örnektir.

Müslümanlar Medâin şehrini zaptettikleri zaman askerler ele geçen bütün ganimetleri beyt-ül mâl’e, yani devlet hazinesine teslim etmeye başladı. Bu sırada İslam ordusundan bir nefer sessizce yaklaştı. Elinde bir küp altın vardı. Küpü ganimetleri toplayan memura verip çekip gitmek istedi. Memurun yanında bulunanlar şaşırıp kalmıştı.

– Şimdiye kadar getirilenler arasında böylesini hiç görmedik! Elimizdeki tüm eşyaları toplasan bunun değerine ulaşamaz!.. dediler. Görevli memur, neferin ardından seslendi:

– Bundan bir şey aldın mı?

Nefer, arkasını bile dönmeden:

– Allah’a yemin ederim ki, Allah korkusu olmasaydı bu küpü size getirmezdim, diye cevap verdi. O şahsın salih bir kişi olduğunu anlamışlardı. Tekrar seslendiler:

–Sen kimsin?

Genç asker kalbine riya girmesin diye söylemek istemedi:

–Allah’a yemin ederim ki sizler ve başkaları beni övmesinler diye kim olduğumu söylemeyeceğim. Ancak şu kadarını söyleyeyim ki ben Allah’a hamdeden ve O’nun mükâfâtından başka bir şey istemeyen bir kulum, diye cevap verdi.

Onun kim olduğunu çok merak etmişlerdi. Gizlice peşine bir kişi takıp, arkadaşlarının yanına kadar tâkip ettirdiler. Tâkip eden kişi, arkadaşlarına onun kim olduğunu sordu, onlar da Âmir bin Abdikays olduğunu söylediler.


Sayı : 31
Büyük Kapak