Şeytanın Hilesi

Sayı : 33 / Kasım 2014, Konu Başlığı : Kıssa Sepeti

Eski zamanlarda ıssız bir yere çekilmiş bir rahip vardı. Dağın yamacındaki manastırında ilim ve ibadetle meşgul olurdu.

Çobanlar da o dağın eteklerindeki çayırlarda koyunlarını otlatmaya gelirdi. Çobanlar arasında o yakınlardaki köyde yaşayan bir kadın da vardı.

Yine bir gün kadın koyunlarını otlatmaya gelmişti ki fırtına çıktı, şiddetli bir yağmur başladı. Kadın “Bu rahipten bana zarar gelmez,”diye düşünerek manastıra sığındı. O sırada şeytan rahibe geldi ve o kadınla günah işlemesi için tahrik etmeye başladı. Sonunda rahip şeytana uydu ve kadınla günaha girdi.

Bir süre sonra kadın çıkıp geldi. Hamile kaldığını söyledi. Rahip insanlara karşı faziletli görünen biri olduğu için bu işin ortaya çıkmasını istemiyordu. Şeytan rahibe bu sefer kadını öldürmesini yoksa rezil olacağını söylemeye başladı. Rahip yine şeytana uydu ve kadını öldürüp cesedini tenha bir yere gömdü. Bu işi örtbas ettiğini düşünüyordu.

Bu kadının kardeşleri vardı ve kadın ortadan kaybolunca onu aramaya çıktılar, hiçbir yerde bulamadılar. Şeytan kadının kardeşlerinin rüyasına girip onlara şöyle dedi: "Manastırdaki rahip, kız kardeşinizle zina yaptı. Onu gebe bırakınca öldürdü ve falan yere gömdü."

Sabah olunca kardeşler bir araya gelip rüyalarını birbirlerine anlattılar. Hepsinin aynı rüyayı gördüğünü anlayınca gömülen yere gidip kazdılar ve kız kardeşlerinin cesedini buldular. Bunun üzerine manastıra gidip Rahibi yakaladılar ve manastırından aşağı indirdiler. İdam etmek üzere sürükleyerek götürürlerken şeytan Rahibin gözüne göründü ve dedi ki: "Eğer bana secde edersen seni içine düşürdüğüm bu beladan kurtarırım."

Rahip, şeytana secde etti. Fakat şeytan, rahipten uzaklaşıp kaçmaya başladı. Rahip “Nereye gidiyorsun, hani beni kurtaracaktın?” deyince “Ben senden uzağım. Doğrusu ben, Alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım!' dedi.

İnsanlar Rahibi yakaladılar ve öldürdüler. İşlediği günah rahibi şirke kadar götürdü ve ebedi felaketine sebep oldu. (İbn Kesîr, El Bıdaye Ve'n-Nıhaye)

Geçmiş kavimlerden bir rahibin başına gelen bu hikaye, Şeytanın insanı iki dünyada da nasıl yüz üstü bırakıp kaçtığına bir misal olarak anlatılmıştır. Bu gerçek hikaye, şu ayetin tefsiri vesilesiyle zikredilmiştir:

“Şeytanın durumu gibi; çünkü insana 'İnkar et' dedi, inkar edince de: 'Gerçek şu ki, ben senden uzağım. Doğrusu ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım' dedi." Sonunda onların akibetleri, şüphesiz ateşin içinde ikisinin de ebedi olarak kalıcı olmalarıdır. İşte zalim olanların cezası budur. (Haşr, 16-17)


Sayı : 33
Büyük Kapak