Gece Tırnak Kesilir mi?

Sayı : 37 / Mart 2015, Konu Başlığı : Batıl İnançlar

Halk arasında yaygınlaşmış bazı yanlış inanışlar vardır. Bir kısmı doğru bir asla dayanan ama yanlış anlaşılmış, kulaktan kulağa yayılırken tahrife uğramış inançlardır. Bunlardan biri halk arasında bazı gün ve zamanlarda, meselâ geceleyin tırnak kesilmez şeklinde bir inanç vardır.

Elektriğin olmadığı zamanlarda, kesilen tırnağın nereye sıçradığının görülemediği düşüncesiyle gece tırnak kesmenin uygun olmayacağı söylenmiş olabilir. Fakat bugün, elektriğin aydınlattığı ortamlarda gece tırnak kesmenin hiçbir sakıncası yoktur. Bu nedenle tırnak gece veya gündüz her zaman kesilebilir. Hatta Harun Reşit, İmam Ebu Yusuf’a:

-Gece tırnak kesilip kesilemeyeceğini sormuş.

-Kesilir, cevabı alınca delilinin ne olduğunu öğrenmek istemiş. Ebu Yusuf:

-Hayırlı işler geciktirilmez, buyurmuştur. (Alemgir, el-Feteva’l-Hindiyye 5/358)

Geceleri tırnak kesmenin yasak oluşu ile ilgili dinen hiçbir kayıt yoktur. Dinimize göre tırnak kesmek sadece, hac veya umre ihramı süresince yasaktır, başka bir yasak yoktur.

Tırnakları kesmeyi geciktirmek caiz değildir. Zamanımızda bazı Müslümanım diyen kadınlar gayr-i müslim kadınlara özenerek tırnaklarını uzatıp boyamaktadırlar. Ojeli tırnaklar abdeste ve gusle manidir. Müslüman kadın kendi inancının değerlerine göre temiz ve bakımlı olması gerekir. Allah Teâlâ'ya isyan edenlere özenmek Müslümana yakışmaz.

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz:

“Nasıl oluyor da, sizden biriniz gök haberlerinden soruyor? Hâlbuki o, tırnaklarını kuşların pençeleri gibi uzun bırakıyor, kesmiyor da, tırnaklarında cenabetlik, kir ve pislik toplanıyor, birikiyor!” (Ahmet b. Hanbel; 5; 417) buyurmakla tırnak kesmenin önemini belirtmişlerdir.

Tırnak Kesme Adabı:

Hz. Âişe radiyallahuanhadan rivayet edilen bir hadis-i şerifte; tırnakların kesilmesi fıtrattan yani bütün Peygamberlerin dinlerinde yer alan ve uygulanan işlerden olduğu belirtilmiştir.(Müslim)

Yine Hz. Âişe radiyallahuanhadan riveyet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Her kim cuma günü tırnaklarını keserse, bir daha ki cumaya kadar bütün kötülüklerden korunur.” (Deylemi) Binaenaleyh cuma günü tırnak kesmek müstehaptır.

Tırnakların nasıl kesileceği hakkında birçok görüşler varsa da, İmam- Nebeviye göre müstehap olan ayaklardan evvel ellerden başlamaktır. Evvela sağ elin şehadet parmağından başlanıp küçük parmağa kadar sıralı kesilmesi uygun görülmüştür.

Kesilen tırnaklar gelişi güzel bir şekilde bırakılmamalıdır. Bir kâğıda sarılarak gömülmesi edebe en uygun olanıdır.


Sayı : 37
Büyük Kapak