Gerçek Afiyet

Sayı : 34 / Aralık 2014, Konu Başlığı : Ariflerden Hikmetler

Zunnûn-u Mısrî rahmetullahi aleyhe soruldu: “Değersiz adam nasıldır?”
“Allah’a giden yolu bilmeyen ve öğrenmek için de çabalamayandır,” diye cevap verdi.

***

Haris el Muhasibi rahmetullahi aleyh bir keresinde şöyle demiştir;
“Bir kimse kalbini murakabe ve ihlâsla sağlamlaştırırsa Allah onun azalarını mücâhede ve sünnete tâbi olma hâli ile süsler.”

***

Hâtem-i Esam hazretlerine soruldu: “Ne istersin?”
“Akşama kadar afiyette olmak isterim,” diye cevap verdi.
Zaten afiyette değil misin?” denilince
“Afiyette olduğum gün, hata işlemediğim gündür,” cevabını verdi.

***

Yahya bin. Muaz rahmetullahi aleyh demiştir ki:
“Nefsi her zaman, o zamana ait en faydalı ve en uygun şeyle meşgul etmekten daha büyük kazanç olamaz.”

***

Ahmed bin Hadraveyh rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur;
“Allah bir kulunu gaflet içinde bulunmak ve katı kalpli olmaktan daha beter bir şeyle imtihan etmemiştir.”

***

Ahmed b. Âsim rahmetullahi aleyh talebelerine şu tavsiyede bulunmuştur;
“Kalbinin salâh içinde olmasını istersen dilini korumak suretiyle ona yardımcı ol!”


Sayı : 34
Büyük Kapak