Güldeste

Sayı : 11 / Ocak 2013, Konu Başlığı : Güldeste

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi, hepimizin üstüne olsun, sevgili İslamî hayat okurları.

Selam; selamet ve esenlik halinde olmak demek…

Bütün sıkıntı ve korkulardan kurtuluş, huzur ve mutluluk demek…

Bu manada gerçek selamet belki ancak Selam Yurdu olan cennette mümkün olacak. Çünkü bu dünyanın dertleri ve endişeleri bitmiyor.

Bu dünya imtihan dünyası... “Bütün imtihanlardan yüz akıyla çıkıp son nefeste kurtuluşa erişebilecek miyiz?” endişesi zaten mümine hüzün sebebi olarak yeter.

Öte yandan müminin zindanı olan dünya denizinin fırtınaları ve dalgaları da bitmek bilmiyor. Hiç derdimiz olmasa, yakınlarımızdaki ve sevdiklerimizdeki üzüntüler yetiyor.

Fakat her şeye kadir ve rahmeti bol bir Rabbi olana, ümitsizliğe kapılmak yakışır mı?

“Allah'ın rahmetinden ancak kafirler umudunu keser” buyrulurken, ye’se kapılıp, gayreti ve mücadeleyi terk edip, kendini koyuvermek olur mu?

Öte yandan Müslüman da etten kemikten yaratılmış, zayıf bir varlık. Elbette onun da sıhhati bozulabilir. Peki, bir Müslüman kendisini bunalımda hissettiği zaman ne yapmalı?

Bu sayımızda “Müslüman depresyona girer mi?” sorusuna cevap aradık. Konuya farklı açılardan bakarken, alanında uzman kişilerden de görüş aldık. İnşallah hep birlikte istifade ederiz.


Sayı : 11
Büyük Kapak