Gözü Haramdan Sakınmak !

Sayı : 27 / Mayıs 2014, Konu Başlığı : Güldeste

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Allah'ın Rahmeti ve Bereketi üzerimize olsun.

Yeniden Üç Aylara kavuştuğumuz bu günlerdeyiz. Bu sayımızda Allah'ın bize lütfettiği uzuvlarımızı günahlardan sakınıp Allah'ın rızasına uygun bir şekilde kullanmanın önemini gündeme getirmek istedik. Bu sebeple bilhassa kontrolü en zor bir uzvumuz olan “gözümüzü harama bakmaktan sakınmak, yaratılış gayesine uygun kullanmak,” konusunu ele almak istedik.

Mübarek aylar, işlenen salih amellere kat kat sevap yazıldığı gibi günahlara da daha çok buğzedildiği zamanlar. Bu kutlu mevsimin kudsiyetine uygun bir şekilde davranmak için her bir uzvumuzu haramlardan sakınmamız gerekiyor.

Allah dostu Rabbani âlimler her zaman bizleri uyarıyor, içinde yaşadığımız zamanda gerçekten de günah denizi içinde yüzer gibiyiz. Bu zorlu zamanlarda gönül ekranımıza sürekli manzaralar taşıyıp getiren gözlerimize daha çok dikkat etmemiz gerekiyor.

Allah-u Zülcelâl bize verdiği nimetleri sayarken, çoğu zaman gafil olduğumuz görme ve işitme duyularımıza dikkat çekiyor. Bunların hemen ardından gönül nimetini zikrederek arasındaki bağlantıya vurgu yapıyor: “Allah, sizi annenizin karnından hiçbir şey bilmez bir halde çıkardı ve işitme, görme (duyularını) ve gönüller verdi. Umulur ki şükredersiniz… ” (Nahl, 78)

Allah'ın verdiği bu nimetlere şükretmek elbette onları üstün, yüce gayeler için kullanmayı; değerinden düşük gayelerde harcayıp israf etmemeyi gerektirir. Bizler gözü Allah'ın rızasına uygun kullanmak deyince daha çok haramlardan korumayı düşünüyoruz. Elbette bu çok önemli, ancak Kuran-ı Kerim bunun yanında bizi, gözlerimizi, Allah'ın ayetlerini görüp ibret almak için kullanmaya davet ediyor.

Allah cümlemizi verdiği bütün nimetleri güzel bir kula yakışır şekilde kullanan kullarından eylesin. Âmin.


Sayı : 27
Büyük Kapak