Hakiki Sevgi

Sayı : 11 / Ocak 2013, Konu Başlığı : İnci Tanesi

Hakîki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde de eksilmeyendir.
Yahyâ bin Muâz-ı Râzî -Rahmetullahi aleyh-

İnsanların sıkıntılarına katlanmak, Allah-u Teâlâ’nın beğendiği, Resûlullah’ın sevdiği ve evliyanın özendiği bir ahlâktır.
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî -Rahmetullahi aleyh-


İki şeyi istersiniz ama bulamazsınız. Bunlar, neşe ve rahatlık olup, ikisi de Cennette olur.
Ebû Turâb-ı Nahşebî -Rahmetullahi aleyh-


Ne söyleyeyim diye başta düşünmek, niçin söyledim diye sonunda pişman olmaktan iyidir.
Sadi Şirazi

Vücudun rahatı az yemekte; rûhun rahatı az günahtadır.
İmâm-ı Gâzâli -Rahmetullahi aleyh-


Sayı : 11
Büyük Kapak