Hanımınızla İyi Geçinin

Sayı : 8 / Ekim 2012, Konu Başlığı : Kalbi Selim

Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ailevi geçimsizliklerde daima arabuluculuk yapar, her iki tarafa da güzel davranmayı tavsiye ederek arayı düzeltirdi.

Birgün Sevgili kızı, cennet hanımefendisi Hz. Fâtıma ile Hz. Ali radıyallahu anhüma aralarında anlaşmazlık oldu. Hz. Fatıma kocasından gördüğü davranıştan incinmişti. Babasına gidip halini arzetmek niyetiyle evden çıktı. Ali radıyallahu anhu da hanımının kendisini Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama şikâyet edeceğini düşünerek hemen peşinden gitti.

Hz. Fâtıma babasının yanına varınca kocasından görüp incindiği davranışları O’na dert yandı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam onu dinledi, gönlünü aldı. Ardından da Hz. Ali’ye yumuşak davranmaya, sabır ve tahammül göstermeye teşvik edecek mahiyette sözler söyledi.

Bunları dinleyen Ali radıyallahu anhu hanımının konuşmasını kesmedi ve onu üzecek bir şey söylemedi. Hanımıyla birlikte Hz. Peygamberin huzurundan çıkarken hanımına “Vallahi, senin hoşlanmadığın bir şeyi asla yapmayacağım” dedi. (İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ, VII, 26; el-İsâbe, VII, 160.)

Rasûlullah aleyhisselatu vesselam buyurdular:
“Mü’minlerin îmân bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olanlardır.” (Tirmizî, Radâ’ 11.)


Sayı : 8
Büyük Kapak