Hatada Israr Helâk Olmaya Sebeptir

Sayı : 48 / Şubat 2016, Konu Başlığı : İnci Tanesi

“Bir hata işlediğiniz zaman istiğfar edin, hatada ısrar helâk olmaya sebeptir. Bir kimse geçim darlığı çekiyorsa istiğfara devam etsin.”
Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh

“Bir müslümanın ihtiyacını gidermem benim için bin rekât nafile namaz kılmaktan iyidir.”
Hasan Basrî rahmetullahi aleyh

“Sabahleyin yatağından kalkan âlim, ilminin artmasını, zâhid zühdünün artmasını ister. Ben ise bir kardeşinin gönlünü neşeyle doldurma ve onu sevindirme derdindeyim.”
Ebu Hasan Harakanî rahmetullahi aleyh

“Nefs-i emmâreden kurtulmuş olmanın alâmeti, insanların övgüsünü ve ayıplamasını eşit görmektir.”
Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh

“Allah, İslam’ı bilgi ile süsledi, terbiye ile yükseltti, takva ile şereflendirdi.”
Zünnûn Mısrî rahmetullahi aleyh


Sayı : 48
Büyük Kapak