Hayâmı da Yitirmedim ya!

Sayı : 6 / Ağustos 2012, Konu Başlığı : İnci Tanesi

Hayâmı da Yitirmedim ya!

Ümmü Hallâd, Medîneli hanım sahâbîlerden biriydi. Oğlu Hallâd’ı yahudilerle yapılan Benî Kurayza Gazvesi’ne göndermişti. İslâm askerlerinin geri dönmekte olduğunu, bu arada Hallâd’ın da şehîd düştüğünü öğrenen bazı müslümanlar, Ümmü Hallâd’ın evine koşup oğlunun başına geleni haber verdiler. O İslâm kadını, başörtüsünü alıp Rasûl-i Ekrem’e oğlunun âkıbetini sormak üzere koştu. Onu başörtüsüyle gören biri hayretle:
–Hallâd öldü; sen hâlâ başörtüsüyle duruyorsun! dedi.
Ümmü Hallâd, bir İslâm kadınının hayat görüşünü ve düşünce tarzını ortaya koyan şu müthiş cevâbı verdi:
–Hallâd’ı yitirdiysem, hayâmı da yitirmedim ya!

Siz İffetli Olun ki

Allâh Rasûlü sallâllâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurur:
“Yabancı (nâmahrem) kadınlar karşısında siz iffetli olun ki, sizin kadınlarınız da iffetli olsunlar. Babalarınıza iyilik edin ki, çocuklarınız da size iyilik etsinler. Özür dileyerek yanına bir kardeşi gelen kimse, ister haklı ister haksız olsun, onu kabûl etsin. Aksi hâlde cennette havz-ı kevserde yanıma gelemez.” (Hâkim, IV, 170/7258)

Haya Perdesi

Hz. Âişe radıyallâhu anhanın yanına, Şamlı kadınlardan bir grup gelmişti. Hz. Âişe:
–Sizler herhâlde, hanımları hamamlara giren (orada tesettüre dikkat etmeyen) bölgedensiniz. dedi. Kadınlar;
-Evet, diye cevap verdiler. Hz. Âişe:
–Ama ben, Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellemin “Elbisesini evinin haricinde bir yerde çıkaran her kadın, mutlaka Allah ile kendi arasındaki perdeyi yırtmış olur” buyurduğunu işittim. dedi. (Ebû Dâvûd, Hammâm, 1/4010)


Sayı : 6
Büyük Kapak