İhlâs, Allah ile Kul Arasında Bir Sırdır

Sayı : 31 / Eylül 2014, Konu Başlığı : Altın Öğütler

“İhlâs, Allah ile kul arasında bir sırdır. Melek bilmez ki yazsın, şeytan anlamaz ki bozsun.”
Cüneyd-i Bağdadî rahmetullahi aleyh

“Kırk deve yükü kitap okudum, Allah yolunu dört şeyde buldum: Rızk için emin olmak, her işte ihlâs, şeytanla düşman olmak, ölümü yakın bilip tedarikli olmak.”
Şakik Belhî rahmetullahi aleyh

“Öyle adamlara yetiştim ki şöhret korkusu ile kendisinin ve etrafındakilerin istifade edecekleri hikmetli sözlerden vazgeçerlerdi.”
Hasan-ı Basrî rahmetullahi aleyh

“Ameli insanlar için terketmek riya; onlar için yapmaksa şirktir. İhlâs ise, Allah'ın, kulu bu iki felâketten korumasıdır.”
Fudayl bin Iyaz rahmetullahi aleyh

“Biz nîmetler yüzünden değil, nîmetlere karşı az şükrettiğimizden bu hâle geldik. Nitekim biz amelimizin azlığından değil de amelde sıdk ve ihlâsımızın olmayışından bu hâle geldik. Yine bizim uğradığımız musibetler, günahlarımızın çokluğundan değil, hayâmızın azlığındandır. İstiğfarımızın azlığından değil, vefamızın azlığından ve süratle günahlara düşüşümüzdendir. Eğer biz derhâl günahlarımızın cezasını görmüş olsaydık bütün günahları bırakırdık.”
Bişr-i Hafî rahmetullahi aleyh

“Nefse en zor gelen ihlâstır; zira nefsin ihlâsla nasibi yoktur”
Sehl et-Tüsterî rahmetullahi aleyh

“İhlâs, âlemleri Rabbi olan Allah’ın emir ve hükümlerini sadece onun rızası için yapmak bütün gücünü bunun için sarf etmektir. İhlâs, ilahî emirlere sebat göstermenin özüdür.”
Gavs-ı Bilvanisî Abdulhakim Hüseynî rahmetullahi aleyh

“İhlâs daima Yaradan(ın fazlın)a bakmaktan dolayı, halkın bakışını unutmaktır.”
Ebu Osman rahmetullahi aleyh


Sayı : 31
Büyük Kapak