Hollanda'da 6 Bin Müslüman Çocuk Ailelerinden Alındı

Sayı : 14 / Nisan 2013, Konu Başlığı : Medya Gündem

Hollanda'da farklı sebeplerle ailelerin elinden alınan çocuk sayısının 6 bini aştığı açıklandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın desteği ile düzenlenen toplantıda, gençlik koruma daireleri tarafından ailelerinden alınan Müslüman çocukların durumları ele alındı.

Programda söz alan Rotterdam İslam Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Özcan Hıdır Hollanda'da 25 binin üzerinde çocuğun ailelerin elinden alındığını, bu çocuklardan yaklaşık 6 binin Türk kökenli Müslüman çocuklar olduğunu belirtti. Türklerden bu çerçevede koruyucu aile olmalarını istedi ve çocukların hepsinin haksız bir şekilde ailelerinden alınmadığına dikkat çekti. Hıdır:

"En önemli sebep, çocuğun yaşadığı aile ortamıyla ilgili. Eşler arasında şiddetli geçimsizliğin çocuğun psikolojisini bozacak duruma gelmiş olması, çocukların şiddet ve kötü muamele görmesi halinde Hollanda'daki Çocuk Esirgeme Kurumu ve Gençlik Daireleri devreye girmektedir. Şayet bu kurumlar, çocuk açısından tehlikeli bir durumun olduğu kanaatine varırsa, çocuğu aileden alarak belli bir prosedür çerçevesinde koruyucu aileye vermektedir." Dedi.

Kurallara göre Müslüman ve Türk bir çocuğun yine Müslüman ve Türk bir aileye verilmesi gerektiğini hatırlatan Hıdır, böyle bir ailenin olmaması halinde ise çocuğun başka inanç ve kültürlere sahip ailelerin yanına yerleştirildiğini söyledi.

"Koruyucu aile meselesi çok ciddi. Misyonerlerin ve Hıristiyanlık üzerine çalışmalar yapan kurum ve kuruluşların bu konuyu son derece istismar eden çalışmalar yaptıklarını araştırmalarım da tespit ettim. Özellikle 11 Eylül'den sonraki süreçte, İslam karşıtlığı ve aşırı sağcı partilerin ön planda olduğu bir sistem içerisinde, Müslümanlara karşı çifte standart uygulanmaya başlandığına ve ayrımcı politikalara şahit oluyoruz. Burada Müslümanlar olarak aktif bir şekilde işin içine girmeliyiz." diyen Doç. Dr. Hıdır, sözlerine şöyle devam etti: "Gayri Müslim ailelerin yanına yerleştirilen çocukların dillerini ve dinlerini unutma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu gibi, koruyucu ailelerin eşcinsel ya da özel dini bir misyona sahip olması durumunda ise olayın vahameti daha da artıyor. Türk kökenli koruyucu aile sayısının az olması, insanımızın Hollanda'daki geleceği adına ciddi bir sorun teşkil ediyor."

Hıdır, “Şartları uygun olan Türk ailelerde bu konuda isteksizlik ve çekingenlik söz konusudur. Bunun da en önemli nedeni, prosedür konusundaki bilgi ve bilinç eksikliğinin yanı sıra, dini ve kültürel sebeplerdir. Zira evlat edinme ile koruyucu aile olmak, birbiriyle genelde karıştırılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Festival Vakfı Başkanı Mehmet Akbulut ise yapılan bu toplantıların amacının farklı nedenlerden dolayı ailelerinden alınan çocukların Müslüman bir ailede kalmasını teşvik etmek olduğunu söyledi.

Kaynak: Göksel Sözer / AA


Sayı : 14
Büyük Kapak