Hz. Âişe Annemize…

Sayı : 70 / Aralık 2017, Konu Başlığı : Tefekkür

Hz. Âişe -r.a.-
Hz. Muhammed Mustafa’nın hanımısın
O ki insanlığın hayırlısı
Hz. Ebû Bekir’in kızısın
O ki en hayırlının en hayırlı dostu
Çift kemerli Esma’nın kız kardeşisin
O ki Hicret yolundaki iki dostun hizmetkârı
Ümmetin âlimesi, mü’minlerin annesisin
Onlar ki Hz. Muhammed Mustafa –s.a.v-’in takipçileri

Dedi Allah’ın Resülü “Ayşe,” “Uveyş” ve “Âiş” sana
Beyaz yüzünle layık buldu seni “Humeyrâ” lakabına
Hz. Ali, dedi senin için “Resûlullah’ın sevgilisi”
Resulullah ki Allah’ın varlıklar içinde en sevgilisi

Seninle bildik Peygamberimizi
Senden öğrendik O’nun pâk sünnetini
Fıkhı, hadisi, akaidi…
Vardı senden önce zâhide, âbide kadınlar
Yoktu senden önce âlime hanımefendiler
Sahabe ki şanları yücedir, bilmek için sana sordular

Ata bin Rabbah seni çağın âlimi bildi
Kız kardeşin Esma’nın oğlu büyük âlim Urve
Her ne öğrendiyse senden öğrendi
Abdullah bin Zübeyr -r.a.- ki âlim ve şehiddir
Esma’nın evladı idi, sana “Teyzeciğim,” dedi

Seni tanımak isteyenler,
Sende yedi haslet buldular
Sadelik, cömertlik
İlim sevgisi, İlahi emirlere riayette hassasiyet
Fedakârlık, sadakat, iffet ve nezahet

Çok az kadında vardır bu kadar üstünlük
Sen Rabbinin ihsanıyla buldun iyilik
Biz senin söylediklerinde ararız ilmî derinlik

Ey bugünün kadını
Bak neyledi cehalet, çağın kadınını
Üstünlük arıyorsan eğer
Söylediklerine kulak ver Hz. Âişe’nin
Bul, Hz. Muhammed Mustafa’nın hanesinin pâklığını

Hz. Âişe…
Hz. Âişe ki Allah ondan razı olsun,
Bi’setin dördüncü yılında
Doğdu Müslüman bir hanenin aydınlığında
Henüz Mekke cahiliye karanlığında

Hicret etti Medine’ye, alışamadı havasına
Gelin oldu Hz. Muhammed Mustafa’nın hanesine
Orada kavuştu muradına
İlim tahsil etti O’nun yanı başında
Sevgiyi buldu O’nun her mübarek sözünde

Öğrendiğini duyurdu
Sahabe de ona sordu
Henüz Hz. Nebi hayatta iken
Namı ilimle uzakları buldu

Onun odasında, başı dizinde, kavuştu Rabbine
İnsanların En Yücesi
Babası oldu Resulullah’ın halifesi
Onun ise kuruldu ders rahlesi
Kimi zaman Basra’dan, Küfe’den gelenler oldu ilmine
Kulaklar onu dinledikçe kalbler erdi itminane

Zekâsıyla insanlığı kendine hayran bıraktı
İlim ve edebiyle insanlığın yüceleri arasında yer aldı
Ama,
Ev işlerini kendisi yapardı
Aşını pişirir, bulaşıklarını yıkar
Yerleri süpürür, odasını düzenlerdi

Nâfile ibadet ile meşgul olur
Kapısından muhtacı çevirmezdi
Vaktini iyi değerlendirir
Kadınlara imamlık ederdi
Geceleri namaz kılar, günlerinin çoğunu oruçla geçirir,
Kimsenin aleyhinde konuşmaz, dedikodu yapmazdı

Örnek bir hâl üzere bir ömür sürdü
İki bin altı yüz otuz hadis rivayet etti
Miladi altı yüz yetmiş sekizde
Hicretten elli sekiz yol sonra vefat etti

Biz Ondan razıyız
Allah celle celelahü ondan razı olsun
Dünyada ilmiyle donanmak,
Mahşerde ona yakın olmak nasibimiz olsun


Sayı : 70
Büyük Kapak