“Kişi Sevdiğiyle Beraberdir”

Sayı : 25 / Mart 2014, Konu Başlığı : Altın Öğütler

“Kişi Sevdiğiyle Beraberdir”

Hz. Asiye Firavun’un hanımı idi. O, Hz. Musa’ ya iman edince Firavun ona çok çeşitli işkenceler yaptı. O işkencenin şiddeti altında, Hz. Asiye şöyle dua etti:

“Ya Rabbi, bana kendi katında, cennette bir ev ver, Beni Firavun’dan ve onun amelinden kurtar. Beni zalimler güruhundan kurtar.” (Tahrim; 11)

Melekler onun duasını duyunca dediler ki: “Eyvah! Sadece cennette bir ev istedi, az bir şey istedi!” Ama baktılar ki o demiş ki “kendi katında, cennette bir ev ver.” Anladılar ki o çok azim bir şey istemiş. Allah'ın katındaki cennet en âlî, en yüce cennettir, Hz. Asiye onu istemiş. Anladılar ki o Allah'ı çok seviyor, bunun için Allah'ın katındaki cenneti istemiş.

Kim Allah’ı seviyorsa onunla beraber olacak. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor, “Kişi sevdiğiyle beraberdir.” (Müslim, Birr, 50)

Allah’ı seviyorsan, Peygamberi seviyorsan, evliyayı seviyorsan onlarla beraber olacaksın. Öyleyse dünyadayken elimizden geldiği kadar Allah’ı Peygamberi, Allah'ın dostlarını sevelim ki, ahirette de onlarla beraber olalım inşaallah.

Seyda Muhammed Konyevî -rahmetullahi aleyh-Sohbet İbadetlerin Tamamlayıcısıdır

“Sohbet, diğer yapılan zikir ve evradın mütemmimidir, denilmektedir. Yani diğer ibâdetlerin tamamlayıcısı manasınadır. Herhangi bir kimse, evrâdını muntazam yapmak şartıyla, ihlâs üzere mânevî sohbetlere devam ettiğinde, kalbinde dünya hatta ukba sevgisi bile kalmaz, tek Mevlâ sevgisi yer alır. Mevlâyı seven, dürüst, istikâmet ehli olur, dînî ve dünyevî vecîbelerini yerine getirir. Zira sohbetlerde, dünya kiri ve muhabbeti gönülden çıkar. Onun yerini Allah ve Peygamber sevgisi doldurur.”

Sadık Dânâ (Musa Efendi) -rahmetullahi aleyh-İlim Öğrenilmezse Din Sıfıra İner!

İlim deyip de geçmeyin! Çünkü din ilimle kaimdir. İlim öğrenilmezse din sıfıra iner, bir bakarsınız ortada din kalmamış. Onun için ilmin şerefi çok büyük. Lakin tek başına ilim de kalbi tasfiye etmez. Kalbin tasfiyesi ile nefsin tezkiyesi, fıkha göre amel etmekle olur.

Kibir, tamah gibi kötü hasletler bir tohum gibi bulunduğu yerde filiz verir. Bunların koparılıp atılması, güzel ahlak, züht ve amelle olur. Sadece ilim öğrenmekle insan hoca olmaz, bir de ilmi kalbe sindirmek lazımdır. Çünkü hoca rehberdir, yanlış hareketi felakete yol açar.

Mahmut Efendi -rahmetullahi aleyh-


Sayı : 25
Büyük Kapak