İlim Kendini Bilmektir

Sayı : 31 / Eylül 2014, Konu Başlığı : Güldeste

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Allah'ın Rahmeti ve Bereketi üzerimize olsun.

Okulların açıldığı ve yeni eğitim yılının başladığı dönem münasebetiyle Eylül sayımızı eğitim konusuna ayırmayı uygun gördük. İçinde bulunduğumuz bu asır, tarihte eşi görülmemiş bir şekilde bütün çocukların en uzun süre eğitim gördüğü bir çağ. Peki bunca eğitimin neticesi ne? Çocuklarımız bu kadar uzun bir eğitimin sonunda nasıl yetişiyor?

Bugün hapishaneleri, psikiyatri kliniklerini, madde bağımlılığı tedavi merkezlerini bu çağın eğitim sisteminin yetiştirdiği insanlar dolduruyor. Dünya sağlık örgütü, intihara götürebildiği için depresyonu “ölüme sebep olan en yaygın hastalıklar” listesinde, ön sıralara yerleştirmiş durumda. Psikologlara ahir zaman mürşidi muamelesi yapılıyor ancak onlar sadece problemin tezahürlerini tedavi etmekle meşgul…

Klinik psikoloji uygulamaları daha çok günlük hayatı aksatan davranış problemlerini düzeltip dünya hayatının devam edip gitmesine hizmet ediyor. Ancak hayata anlam veremiyor, insana, kendini değerli ve mutlu hissedeceği bir gaye gösteremiyor.

İşin doğrusu bilimin insan ruhunu bir bütün olarak kavraması ve açıklaması zaten beklenmez. Çünkü bilimin yegane aracı gözlem, deney ve akıl yürütmedir. Bu ise insanı ancak dıştan gözlemleyebilir ve zandan öte bir fikir ortaya koyamaz. Hem akıl insan maneviyatının sadece bir yönü, adeta bir uzvu, bir uzantısı gibidir. Nasıl ki parça bütünü kapsayamazsa, akıl da ruhaniyeti tam olarak anlayıp kavrayamaz. Öyleyse bize aklı ve ruhu yaratandan gelen bilgi gerek…

İnsan dünya hayatının gayesini, bu gayeye ulaşmak için kendi nefsini nasıl terbiye etmesi gerektiğini ve bu vazifeyi yaptığı zaman kavuşacağı mükâfatı ancak Allah'ın kitabından öğrenebilir.

Peki eğitim sistemi içinde uzun bir zaman geçiren çocuk ve gençler bunları öğreniyorlar mı? Maalesef hayır.

İşte çocuklarımızı okullara kayıt ettireceğimiz bu günlerde, onların öncelikle muhtaç olduğu asıl eğitiminin, “kendini tanımak” olduğunu yeniden hatırlayalım istedik...

Allah-u Teala bizi ve nesillerimizi, yaratılış gayesine göre yaşayan kullardan eylesin. Âmin.


Sayı : 31
Büyük Kapak