İlmin Süsü Hilimdir

Sayı : 41 / Temmuz 2015, Konu Başlığı : İnci Tanesi

“Şöhretten kaç ki, şeref seni takip etsin. Ölüme karşı hazırlıklı ol ki, sana hayat verilsin.”
Hz. Ebubekir radıyallahu anh

“Müminin âdeti önce düşünüp sonra konuşmaktır. Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür.”
Seyyid Abdulkadir Geylanî kuddise sirruh

“Edebin başı akıllıca hareket etmektir. Yapılmayan, yerine getirilmeyen sözde hayır yoktur. Cömertlik olmayınca malın, vefâ olmayınca arkadaşın hayrı yoktur."
Ahnef bin Kays rahmetullahi aleyh

“İlim fazla mesele bilmek ve sormak değildir. Ancak ilmin belirgin bir vasfı vardır ki, o da aldatıcı dünyadan uzaklaşarak ebedilik yurduna dönüşü sağlamasıdır.”
İmam Malik rahmetullahi aleyh

“Ağyar ve gafillerle beraber olmak, kalbe fütur, ruha dağınıklık ve gönle perişanlık verir.”
Bayezid-i Bistamî rahmetullahi aleyh

“Âlimlerin güzelliği, nefslerini ıslah etmeleridir, ilmin süsü, şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup, sertlik göstermemektir.”
İmam Şafi rahmetullahi aleyh


Sayı : 41
Büyük Kapak