Mahlukata İyiliğin Sevabı

Sayı : 12 / Şubat 2013, Konu Başlığı : Kıssa Sepeti

Semerkant şehrinde yaşayan yoksul bir saka vardı. Tüm kazancı, tatlı su kuyularından su çekip satarak kazandığı birkaç kuruştan ibaretti. Bununla birlikte bu kişi her hafta Cuma günleri kazancını; sevabını anne ve babasının ruhuna hediye etmek için, fakirlere vermeyi adamıştı. Bu adağını uzun bir zaman yerine getirdi.

Fakat bir cuma günü hiç iş yapamadı; para kazanamadı. Bu durumda ne yapacağını bilemeyerek bir âlime gitti ve
Benim böyle bir adağım vardı. Şimdi onu yerine getiremiyorum. Ne yapmam gerekir? Diye sordu. O âlim de ona:

-Oğlum, insanların attığı kavun, karpuz kabuklarını topla; hayvanlara ver. Bu işin sevabını ana ve babana bağışla, bu durumda adağın yerine gelir. dedi.

Saka âlimin dediği gibi yaptı. O gece rüyasında ana ve babasını gördü. Ana babası ona:

- Allah senden razı olsun. Bize her cuma günü hediyeler gönderirdin. Bu cuma gecesi de gönderdiği cennet kavun ve karpuzları bize Hak Teala tarafından ikram edildi, dediler.


Sayı : 12
Büyük Kapak