İmam Ali Zeynelabidin(r.a)'den Güzel Ahlaka Dair Dua

Sayı : 4 / Haziran 2012, Konu Başlığı : Niyaz

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Allah'ım, Hz. Muhammed âline ve ashâbına salât eyle

2.İmanımı en kâmil iman derecesine ulaştır!

3. Niyetimi en güzel niyet, Amelimi en güzel amel noktasına vardır.

5. Allah'ım, lütfünle, güzel işlere niyetimi arttır!

6. Elindekine güven ve itimadımı sağlamlaştır!

7. Benden kaynaklanan bozuklukları kudretinle düzelt!

8. Allah'ım Hz. Muhammed âline ve ashabına salât eyle!

9. Kaygısını çektiğim işlerle meşguliyetime ihtiyaç bırakmayarak, asıl yarın bana soracağın işlerle meşgul olmayı nasip eyle!

10. Tüm günlerimi yaradılış amacıma adamama yardımcı ol!

11. Tüm ihtiyaçlarımı karşıla, verdiğin rızıkta bana bolluk ihsan et! Geçim kaygısını çekme imtihanına düşürme, beni aziz eyle fakat kibirle müptela etme!

12. Kendine kulluk ettir, fakat yaptığım kulluğu kendimi beğenmişlikle bozdurma!

13. Elimden mahlûkatına iyilikler akıt, fakat başa kakmamla boşa çıkarma!

14. En yüce erdemleri bana ihsan et, fakat övünmekten beni koru!

15. Allah'ım Hz. Muhammed âline ve ashabına salât eyle!

16. İnsanlar arasında yükselttiğin her derece için nefsimin gözünden beni bir derece düşür!

17. Görünüşte lütfettiğin her izzet için içimden nefsime karşı beni bir o kadar zelil göster!

18. Allah'ım Hz Muhammed âline ve ashâbına salât eyle!

19. Hiç bir şeye değişmeyeceğim faydalı ve doğru bir yol nasip et!

20. Asla sapmayacağım bir hak yol lütfet!

21. Hiç tereddüt göstermeyeceğim bir güzel niyet ver!

22. Senin tâatinde sarf ettiğim sürece bana ömür ver!

23. Ömrüm şeytanın istifade konusu olduğu anda, azabın gelip çatmadan veya hakkımda gazabın muhkemleşmeden ölümle beni rahmetine al!

24. Allah'ım bende ayıplanan hiç bir haslet bırakmayıp hepsini ıslah eyle!

25. Azarlanmama sebep olacak hiçbir kusur bırakmayarak güzelleştir!

26. Bende eksik hiçbir güzel ahlak bırakmayıp hepsini tamamla. Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve cehennem azabından rahmetinle koru. (Âmin)


Sayı : 4
Büyük Kapak