Manevi Kazanç Mevsimi Üç Aylar Geliyor

Sayı : 26 / Nisan 2014, Konu Başlığı : Kutlu Mevsim

30 Nisan 2014 Çarşamba günü, Receb Ayı’nın ilk günüdür. Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz Recep ayı girdiği zaman Ramazan ayına kadar şöyle dua ederdi:

“Allahümme bariklena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan”

Meali: “Recep ve Şabanı bize mübârek kıl, bizi Ramazana kavuştur.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259.)

Recep ayı, Hz. Nuh zamanından beri peygamberlerin hürmet gösterdiği bir ay idi. Taberanî’de zikredilen bir hadis-i şerife göre, “…Allah-u Zülcelal, Nuh aleyhisselamı Recebde gemiye bindirdi. O da, Receb ayını oruçlu geçirip oradakilere oruç tutmalarını emretti.”

Cahiliye çağında dahi Araplar bu ay geldiği zaman hürmet gösterir, bu ayda savaşmaktan kaçınırlardı. Kur’ân-ı Kerîm Araplar arasında geçerli olan “Muhterem Aylar” bilgisinin, Allah katında, Levh-i mahfuzda yazılı bir bilgi olduğunu şöyle beyan ediyor:

“Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri kendi katındaki kitabında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü hürmetli aydır. Bu dosdoğru bir nizamdır. Öyleyse o aylar içinde kendinize yazık etmeyin…” (Tevbe, 36)

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur:

"(Kamerî) yıl, on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Üçü birbiri ardınca gelir. (Bu aylar:) Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Cumâdâ ile Şa'ban arasındaki Mudar kabilesinin ayı Receb’dir." (Buhârî; Hac 132)

Peygamberimiz, Recep ayı girince oruç tutmayı artırırdı. İbn-i Abbas diyor ki;

“Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayında, bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, ‘(Galiba) hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)’ derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, ‘(Galiba) hiç tutmayacak’ derdik.” (Buhari, Savm: 53)

Peygamberimiz ümmetine müeekked sünnet kılınmasın diye Üç ayların tamamını her sene oruçla geçirmeyi adet haline getirmemiştir.

Peygamberimiz ümmetinin güç yetiremeyeceğinden korkarak sünnetlerini bazen terk eder, böylece bunların mendup ve müstehap olarak bilinmesini arzu ederdi. Recep ve Şaban ayında oruç tutmayı sünnet kılmış fakat baştan sona oruçla geçirmeyi emretmemiştir.

Bu ayın faziletinden istifade etmek için bu ayda ibadetlerimizi artırmaya çalışmamız faydalı olur.


Sayı : 26
Büyük Kapak