Mukaddes Topraklar... Harameyn

Sayı : 32 / Ekim 2014, Konu Başlığı : Güldeste

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla,

Allah'ın Rahmeti ve Bereketi üzerimize olsun.

Hacılarımızı mukaddes beldelere uğurladığımız, Kurban bayramına hazırlandığımız Kutlu bir mevsimde yeniden huzurlarınızdayız. İnşallah hacılarımız Arafatta vakfeye dururken bizler de Arefe gününü oruçlu geçireceğiz. Teşrik tekbirleriyle onların telbiyelerine iştirak edeceğiz. Kurban bayramı vesilesiyle sıla-ı rahim yapacağız, anne baba akraba ve dostlarımızla ilişkimizi tazeleyeceğiz.

Hepsinden önemlisi kurban ibadeti vesilesiyle ölüm gerçeği üzerinde tefekkür edeceğiz. Gerçekten de kurban sırlarla dolu bir ibadet. Hz. Adem’den bu yana bütün ümmetlerin ifa ettiği bu ibadet bizlere bir hakikati fark ettiriyor, elimizdeki her şeyi ya Allah’a yaklaşmak için feda edeceğiz ya da bir gün bırakıp gideceğiz.

Hiçbir şey elimizde kalmayacak, bizzat hayatın kendisi de. Öyleyse önce malımızı sonra nefsimizin arzuyla tutkunu olduğu her şeyi Allah için kurban etmeye hazır olalım ki fani olanın yerine bize baki olan verilsin.

Nefsimizi kurban etmeye hazır olalım ki nefsimiz bizi arzularına kurban etmesin…

Hacca, umreye gider gibi her şeyi arkamızda bırakıp ibadete koyulalım ki, ibadetimiz bizi arındıran, tertemiz kılan makbul bir ibadet olsun.

Tıpkı hac ve umrede olduğu gibi, ibadetin hayatın belkemiği olduğu bir hayat yaşayalım ki, Rabbimiz de bizim dualarımızı kabul etsin, bizi iki dünyada da misafir gibi ağırlasın, rahmet ve mağfiret etsin.

Bu mübarek mevsimde, hayatımızın asıl gayesi üzerine tefekküre olacak bir sayı hazırlamaya çalıştık. İstifade etmemiz temennisiyle…

Allah cümlemizi asıl bayramını amel defterini sağ eline aldığı gün yapan kullarından eylesin. Âmin.


Sayı : 32
Büyük Kapak