Çocuğuma Nasıl Ödev Yaptırırım?

Sayı : 43 / Eylül 2015, Konu Başlığı : Çocuk Eğitimi

Çocuklara ev ödevlerini yaptırmak anneleri en çok bunaltan konudur. Bazı çocuklar ödevin başına bir türlü oturamaz. Kimisi devamlı annesini yanında ister, o olmadan hiçbir şey yapmaz. Kimisi son ana bırakır, yetiştiremez. Kimisi büsbütün ilgisizdir, ödevi olduğunu bile unutur.

Bu sorunlarla baş etmek için öncelikle aile, ev ödevinin neden faydalı ve gerekli olduğunu çocuğa anlatmalıdır. Çocuk neden ödev yapması gerektiğini bilmediği için hoşuna gitmeyen bu vazifeden kurtulma yolları arar.

Ev Ödevi Neden Gereklidir?

Ev ödevi, öğrenilen bilgilerin tekrarının yapılmasını sağlayarak unutmayı engeller.

Ödevlerle çocuğun ne kadar anladığı ve öğrendiği tespit edilmiş olur.

Öğrenci ev ödevi sayesinde bilgiyi kullanmayı öğrenir ve böylece bilgi hafızasına iyice yerleşir.

Ödev yapmak çocuğa bilgi kadar disiplin de kazandırır. Çocuğa zaman planlaması yapmasını öğretir. Sorumluluk duygusunu geliştirir. Kendi başına iş yapma, başladığı işi bitirme gibi birçok önemli alışkanlığını ödev sayesinde kazanacaktır.

Ödevlerini düzenli yapan çocuklar yapmayanlara göre her zaman daha başarılı olur. Ödev başarıda istikrarlı olmayı yani başarının her zaman devam etmesini sağlar. Bunlardan bahsetmek çocuğun ödevin önemini kavramasına yardımcı olur.

Ödev Yapmayı Sevdirmek İçin

Bazı çocukların gözünde ev ödevleri stres kaynağı olan bir konudur. Çünkü ödevlerini yapmazsa büyükleri tarafından azarlanacaklardır. Çocuk ödev deyince hep huzursuzluk duyar ve bu konudan kaçınır. Ödev konusu olumsuz duygulara sebep olunca çocuk okumaya istek duymaz.

Bunu aşmak için çocuğa ödevini yapmasını hatırlatırken sert, eleştirici, azarlayıcı bir tavır takınmamalıdır. Bunun yerine “Haydi gel bugün neler öğrendiklerini tekrarlayalım. İstersen bunu ev
ödevini hazırlarken de yapabiliriz.” Gibi güzel bir şekilde söylemelidir.

Anne-baba, çocuğa eve gelir gelmez ödev yapmasını söylememelidir. Çocuk önce dinlenmeli, biraz oyun oynamalıdır. Sonra “Biraz da derslerinle ilgilenirsen iyi olur değil mi?” diyebiliriz.

Çocuğa sürekli “Ödevini yaptın mı?” uyarısında bulunmak çocuğu ödev yapmaktan soğutur. Bazen de çocuk anne baba hatırlatmadıkça kendisi ilgilenmez hale gelir. Hâlbuki çocuk kendi ödevini kendisi düşünür hale gelmelidir. Bunun için çocuğa ödev defteri alıp, nasıl not alacağını öğretmelidir. Akşam olmadan bu defterdeki notlarını kontrol etmesi istenmelidir.

Çocuğa ders çalışması için uygun ortam hazırlanmalıdır. Çocuğun yaşına ve ihtiyacına uygun bir çalışma masası hazırlayıp her gün belli saatler arasında burada çantasını açıp dersleriyle ilgilenmesini sağlamak çok faydalı olur.

Ders çalışılan ortamın sessiz ve düzenli olması önemlidir. Çocuğun ödev yapma zamanında TV vs. açık olmamalıdır. Küçük kardeşler rahatsız ediyorsa ödevi bitinceye kadar oyalayacak bir şeyler bulmalıdır.

Aile huzuru ve düzenli hayat çocukların okul başarısını etkiler. Anne babanın sık sık tartışması, küskün, asık suratlı olması, bilhassa geleceğe dair olumsuz konuşmalar yapması çocuğun derslere ilgisini vermesini zorlaştırır. Anne baba işbirliği içinde çocuğun başarısına ilgi göstermelidir.

Çocuğun arkadaşlarıyla veya kardeşleriyle olan diğer problemleri de derslere ilgisini vermesini engelleyebilir. Çocuğunuz sizinle problemlerini konuşabilmelidir. Çocuğunuzu kardeşleriyle kıyaslamadan, olduğu gibi kabullenerek ilgi göstermelisiniz.

Bazı çocuklar tek başına ödev yapmakta isteksizdir. Ailelerin çocuklarına nasıl ders yapacaklarını öğretmeleri, sorunlarını çözmeleri faydalı olur. Hiç yardım etmemek çocukta hayatın getirdiği zorluklar karşısında desteksiz olduğu duygusunu uyandırır.

Anne babası tarafından fazla yardım edilen çocuklar ise sorumluluk alma alışkanlığını kazanamaz ve sorumluluklarının başkalarının üzerine yıkma davranışını alışkanlık haline getirirler. Hayatları boyunca tek başına hiçbir şeyi başaramayacakları hissine kapılıp, çabuk vazgeçerler. Bu ikisinin ortası olmalı, çocuğa düzenli olarak ilgi gösterilmelidir.

Ancak ödeve yardım etmek, çocuklarının yerine ödevini yapmak şeklinde olmamalıdır. Bunun yerine ödev için gerekli hazırlığı yapmasına yardım etmelidir. Ödev için gerekli malzemeleri önceden çocuğunuzla birlikte temin edip, masada hazır bulunmasını sağlamak çocuğun bahane bulmasını engeller.

Çocuk bir türlü ders masasına oturamıyorsa, kitabını defterini açıp, kalemini silgisini hazırlayıp, sırayla ödevlerini yapmasını öğretmelidir. Eğer çocuğunuz hareketliyse, ödevini bir seferde yapmakta zorlanıyorsa, o zaman ödevi bölümlere ayırmak doğru olur.

Mesela on problem çözmesi gerekiyorsa, “Beşini şimdi çöz. Biraz oyun oyna sonra d akalan beşini çözersin” diyebilirsiniz. Diğer derslerde de çocuğun bıkmaması için, on beş yirmi dakika çalıştıktan sonra beş dakika mola vermesini sağlayabilirsiniz.

Anne-babalar çocuklara, bunları kendi başına yapar hale gelinceye kadar rehberlik yapmalıdır. Çocuk büyüdükçe aşamalı olarak ödev yapma sorumluluğunu tamamen çocuğun kendisine bırakmalıdır. Çocuğa sadece anlamadığı, zorlandığı ve ne yapacağını bilemediği durumlarda ilgi göstermelidir.

Anne-babalar, çocuklarının ödevlerini sıkı sıkıya kontrol eder, çok fazla düzeltme yaparsa çocukta “Yapamıyorum” duygusu oluşur. Bırakın çocuğunuz yapabildiği kadar yapsın ama kendi yapsın.

Çocuğunuza kendi çantasını hazırlama alışkanlığı kazandırın. Hazırladığı ödevleri kendi eliyle çantasına yerleştirmesini öğütleyin.

Çocuğunuzu ödevini tamamladığı için takdir edin, öpün, sevin. İşini zamanında tamamladığı için istediği bir şeyi yapmasına izin verin.

Çocuğunuzun dersleriyle ilgili genel bir başarısızlığı varsa okuluna gidin, sorununu öğrenin ve çözmek için zamanında ilgi gösterin. Zamanında ilgilenmeyip sonuç kötü olduğunda eleştirip hakaret etmeyin.

Çocuğun yanında öğretmenini, okul idaresini, eğitim sistemini eleştirmeyin. Çocuk bunları ders çalışmamak için bahane yapabilir. Aşırı mükemmeliyetçi olmayın, yapabildiği kadarını takdir edin.


Sayı : 43
Büyük Kapak