İrfan Hazinesi

Sayı : 16 / Haziran 2013, Konu Başlığı : İnci Tanesi

Allah’a itaat eden büyük zatların sözlerine dikkat edin. Çünkü onlar tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar.
Hz. Ömer radıyallahu anhu

Alçakça söylenen bir söze karşılık vereyim deme. Çünkü o sözün sahibinde onun gibi daha nice düşük sözler vardır.
Hz. Ali radıyallahu anhu

İki kişinin, darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması, münafıklık alametidir.
İmam Şafiî rahmetullahi aleyh

Başkasını kınayan ve hep kusur söyleyen adamın dostu olmaz.
İmam Gazalî rahmetullahi aleyh

Aşk, davaya benzer, cefa çekmek de şahide: Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki...
Mevlana Celâleddin Rûmi rahmetullahi aleyh


Sayı : 16
Büyük Kapak