Riyakârın Hali

Sayı : 59 / Ocak 2017, Konu Başlığı : Kıssa Sepeti

Bir zamanlar Allah için ilim öğrenmek ve âlimlerden feyz almak niyetiyle seyahat eden derviş talebeler vardı. Bunlar şehir şehir dolaşır, hangi şehirde büyük bir alim varsa ondan ilim öğrenirler, feyz alırlardı.

O zamanlar İslam şehirlerinde ilim için seyahat eden samimi dervişleri ağırlamak için dergâhlar, misafirhaneler yapılmıştı. Bu dergâhlarda hiç para ödemeden yeyip içip ibadet etmek mümkündü. Hatta dergâhın görevlileri mescidlerde, hanlarda dolaşır, civarda kimsesiz bir derviş bulurlarsa alıp dergâha götürerek misafir ederlerdi.

Ancak zaman zaman bazı uyanıklar da kendilerini ilim ve ibadet düşkünü bir derviş gibi göstererek bedava yiyip içmek isterdi. İşte böyle kendisini uyanık zanneden bir adam, bir şehre geldi. Akşam saatlerinde şehrin mescidine vardı. Kendi kendine:

“Şurada namaza durayım. Huşû ile kendimden geçmiş gibi yapayım. Elbette benim bu halimi gören birileri olacaktır. O zaman beni misafir edip ağırlayarak sevap kazanmak isteyecektir. Böylece ben de bir güzel karnımı doyurmuş olurum,” dedi.

Düşündüğü gibi yaptı. Mescidin ön safına geçti ve namaza durdu. O sırada mescidin kapısının açıldığını duydu. Kendi kendine:

“İşte tahmin ettiğim gibi, dindar bir adam mescide geldi. Şimdi benim uzun uzun namaz kıldığımı görünce halime hayran kalacak.” dedi.

Namazını uzattıkça uzattı. Uzun bir süre kıyamda, ayakta durup Kur’an okuduktan sonra rükuya eğildi ve uzun uzun tesbihat yaptı. Aynı şekilde uzun uzun secde ettikten sonra namazını bitirdi. Namazdan sonra da ellerini duaya açtı, mırıldanarak uzun uzun dua etti. İçinden:

“Adam şimdi benim ibadete düşkün bir derviş olduğuma inanmıştır. Biraz sonra yanıma gelir ve benimle ilgilenir.” Diye geçiriyordu.

Fakat beklediği olmadı. Mescide giren kişinin soluk alış verişi, kıpırtısı duyuluyordu ama bir türlü sahtekâr dervişin yanına gelmiyordu.

Sonunda sahtekâr adam dayanamadı ve arkasına dönüp baktı. Bir de ne görsün; zavallı bir sokak köpeği mescide girmiş, bir köşeye kıvrılıp yatmamış mı?

Adam saatlerdir bir köpeğe karşı gösteriş yaptığını anlayınca çok pişman oldu ve halinden utandı.

- Demek ki ben ne zamandır bir köpeğe kendimi iyi göstereceğim diye uğraşıp durmuşum. Ben ne edepsiz bir adamım. Allah'ın evinde, Allah'tan başkasına gösteriş yapmaya kalktım. Allah da beni bir köpeğe riyakârlık yaptırarak rezil etti, dedi.

Sonra adam düşündü, âlemlerin Rabbi olan, bütün mahlûkatın rızkını veren, her şeye gücü yeten Allah'a ihlâs ve samimiyetle kulluk etmek yerine böyle hilekârlıklara başvurmanın ahmaklığını gördü. Bundan sonra bir meslek edinip insanlara faydalı olarak rızkını helalinden kazandı. Artık Allah'ın emir ve nehiylerini sadece Allah'ın rızasını kazanmak için samimiyetle yerine getirmeye gayret gösterdi.


Sayı : 59
Büyük Kapak