Sabır İnsana Mahsustur

Sayı : 27 / Mayıs 2014, Konu Başlığı : Altın Öğütler

“İnsan dünyadan üç şeye hasretle gider. Topladığına doymaz, umduğuna kavuşamaz, önündeki ahiret yolculuğu için iyi azık temin etmez.”
Hasan-ı Basrî -rahmetullahi aleyh-

“Senden dünya sevgisini giderip, ahirete hazırlık için teşvik eden kimselerle oturup, kalk. Dünyâ işine dalıp, ahireti unutanlarla düşüp kalkma. Çünkü onlar senin dinini, itikadını ve kalbini bozarlar.”
Süfyan-ı Sevrî -rahmetullahi aleyh-

“Dünyayı terk etmek iki türlüdür; birincisi, mübahların, zaruret mikdarından fazlasını terktir. Bu çok iyidir. İkincisi, haramları ve şüphelileri terkedip yalnız mübahları kullanmaktır. Bu zamanda bu da iyidir.”
İmam Rabbanî -rahmetullahi aleyh-

“Sabır insana mahsustur. Hayvanlarda sabır yoktur. Meleklerin ise sabra ihtiyacı yoktur.”
İmam Gazalî -rahmetullahi aleyh-

“Âlimlerin güzelliği, nefslerini ıslah etmeleridir, ilmin süsü, şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup, sertlik göstermemektir.”
İmam Şafiî -rahmetullahi aleyh-

“Bir kişi direk gibi durarak çok ibadet eder de midesine giren şeyin helâl mi, haram mı olduğuna bakmazsa onun ibadeti kabul görmez.”
İmam Ebu Hanife -rahmetullahi aleyh-


Sayı : 27
Büyük Kapak