Sâdelik İmandandır

Sayı : 18 / Ağustos 2013, Konu Başlığı : Güldeste

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarken,

Yaklaşmakta olan Ramazan bayramının Ümmet-i Muhammed’e Selamet, Rahmet ve Bereket vesile olmasını niyaz ediyoruz.

Ramazanın son günlerini idrak ettiğimiz şu günlerde, hazır bünyelerimiz açlığa ve sabra alışmışken, İslam ahlakının önemli bir umdesi olan tokgözlülüğü konu olarak seçtik.

Dünyeviliğin her yandan Müslümanları kuşattığı bu çağda şeytan ve avanesinin bizi manasız oyuncaklarla oyalayıp yaratılış gayemizi unutturduğuna şahit oluyoruz. Hâlbuki biz, kanaatin en büyük asalet, sadeliğin en hakiki güzellik, azla yetinmenin da gerçek özgürlük ve hafiflik olduğunu öğreten bir kültüre mensubuz.

Hidayet güneşimiz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın ne kadar sade ve kanaatkâr bir hayat yaşadığı hepimizin malumu. Onun yolundan gidenler de aynı ahlakı benimsemişler. Hatta Allah’ın peygamberleri ve evliyaları arasında ilahi takdir icabı, Hz. Süleyman aleyhisselam gibi, Cüneyd-i Bağdadî gibi dünyalığa sahip olanlar olsa bile, onlar da dünyalıkların kendisine sahip olmasına asla izin vermemişler. Sahip olduklarını ancak infak ve dinlerine hizmet için sarf etmişler.

Rehberlerimiz böyle iken bize, üretim ve tüketim çarkları arasında ömrümüzü heba etmek yakışır mı?

Oysa hepimiz biliyoruz ki hem kişisel olarak şu dünyada huzur bulmanın tek yolu elindekiyle kanaat etmektir; hem aile saadeti ve toplum güvenliği bakımından en uygunu herkesin asgari ihtiyaçların teminiyle yetinmesidir.

Sanılanın aksine daha çok şeye sahip olmak insanları tatmin etmemekte belki sadece bir müddet oyalamaktadır.

İki dünyada mesut ve bahtiyar olmamız tok gözlü olmamıza bağlıdır. Sade bir hayat içinde mutlu olmak kişiyi gereksiz yere borca girmekten veya hırsıyla aile huzurunu bozmaktan korur. Böylece şu fani dünya için en lüzumlu ve hakiki zenginlik kaynağı olan gönül huzuruna eriştirir. Gönül huzuru, şükür ve itmi’nan duyguları ise asıl yaratılış gayemiz olan kulluk vazifelerimizi gereği gibi yapmamıza yardım ederek ebedi saadeti kazanmayı sağlar. Demek ki tokgözlülük başlı başına bir saadet tılsımıdır.

Öyleyse bizler de hem kendimiz tokgözlü olalım, hem çocuklarımıza hakiki mutluluğun anahtarı olan bu sırrı öğretelim ve böylece iki dünyalarında da kurtuluşa erişmelerini sağlayalım.


Sayı : 18
Büyük Kapak