Sorumluluklar Dayanıklılığı Artırıyor

Sayı : 8 / Ekim 2012, Konu Başlığı : Aklın Yolu

Günümüzde “özgürlük”, “birey olma” vb. isimler altında sunulan kişilik özellikleri insanları daha fazla bencil olmaya itiyor. Ne var ki, çağımız insanı bu bencilliğin bedelini “bağımlılık” “depresyon” gibi psikolojik sorunlar yaşayarak ödemek zorunda kalıyor.

Şu, tartışılması gereken önemli bir konu: insanı böylesi psikolojik problemlere “zorluk ve sıkıntılar” mı düşürüyor, yoksa bu zorluk ve sıkıntılara karşı insanı korumasız kılan “konformizm/rahatlık” anlayışı mı? Pek çok aile çocuklarına rahat bir yaşam sunmak için çabalıyor. Acaba sorunların temelinde bu anlayış yatıyor olabilir mi? Aşağıdaki araştırma bu sorunun cevabı için bir ipucu veriyor.

Journal of Family Psychology’de yayınlanan araştırma Çin asıllı Amerikalı ergenler üzerinde gerçekleştirilmiş. Boylamsal olarak yürütülen çalışmada 218 genç iki yıl boyunca takip edilmiş. Araştırmanın sonuçlarına göre kardeşlerine bakmak, evdeki yaşlılara yardımcı olmak gibi aile görevlerini yerine getirmek durumunda kalan gençler daha sonraki yıllarda daha az depresif belirtiler göstermişler.

Amerika’ya sonradan yerleşmiş ailelerin görece olarak geleneksel değerlerini daha fazla koruduğunu söyleyen araştırmacılar, “kolektif kişiliğin” önemine işaret ediyorlar.
Bu araştırmanın da gösterdiği gibi, “rahatlık” çocukları gelecek yaşamlarında daha “kırılgan” yapıyor. En küçük bir zorluk ve sıkıntı karşısında tahammül güçleri azalıyor. Kendilerini daha çabuk çaresizliğe düşmüş hissediyorlar ve bunun sonucunda depresyona daha yatkın bir hale geliyorlar.

Kaynak: www.aileakademisi.org


Sayı : 8
Büyük Kapak