Sözlerin En Güzeli, En Güzelin Sözleri

Sayı : 14 / Nisan 2013, Konu Başlığı : İnci Tanesi

“Ey insanlar! Selâmı yayınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla alâkanızı ve onlara yardımınızı devam ettiriniz. İnsanlar uyurken siz namaz kılınız. Bu sayede selâmetle cennete girersiniz”
(Tirmizî, Kıyâmet, 42).

"Yapılan hayırdan (ma'ruf) hiçbir şeyi küçük bulup hakir görme, kardeşini güler yüzle karşılaman bile olsa (bunu ehemmiyetsiz görüp ihmâl etme)"
(Müslim, Birr 144, 2626)

“Bir insan, bir hastanın halini hatırını sormaya gider veya Allah için sevdiği bir kişiyi ziyâret ederse, ona bir melek şöyle seslenir: Sana ne mutlu! Güzel bir yolculuk yaptın. Kendine cennette barınak hazırladın!”
(Tirmizî, Birr, 64).

“(Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır.”
(Tirmizî, Birr, 36).


Câhime radıyallahu anh Hz. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a gelir ve: "Ey Allah'ın Resûlü, ben gazveye (cihad) katılmak istiyorum, bu konuda sizinle istişâre etmeye geldim" der. Resûlullah: "Annen var mı?" diye sorar. "Evet" deyince,
"Öyleyse ondan ayrılma zira cennet onun ayağının altındadır" buyurur.
( Nesâî, Cihad 6, 11)

"Baba cennetin orta kapısıdır. Dilersen bu kapıyı terket dilersen muhafaza et"
(Tirmizî, Birr, 3, 1901)


Sayı : 14
Büyük Kapak