Takvadan Güzel Azık Yoktur

Sayı : 50 / Nisan 2016, Konu Başlığı : İnci Tanesi

“Takvadan daha güzel azık, susmaktan daha güzel haslet, cehaletten daha yıkıcı bir düşman, yalancılıktan daha şifasız bir hastalık yoktur.”
Cafer-i Sâdık rahmetullahi aleyh

"Bir kimsenin Allah-u Teala'ya olan muhabbetinin hakiki olup olmadığının alameti; kendisinde deniz misali cömertlik, güneş misali şefkat ve toprak misali tevazu gibi üç hasletin bulunmasıdır."
Bayezid-i Bistamî rahmetullahi aleyh

“Lokma yemek tohum ekmek demektir. Tohumu feyizli bir idrak içinde ve uyanık olarak atmak gerekir ki gıda taate dönüşsün.”
Yusuf Hamedanî rahmetullahi aleyh

"Ni'metlerin en iyisi, çalışarak kazanılanıdır. Arkadaşların en iyisi, Allah-u Teala'yı hatırlatandır. Kalplerin en nurlusu, içinde mal sevgisi olmayandır."
Ebu'l-Hasan Harkanî rahmetullahi aleyh

“Ey Oğlum! Tasavvuf büyüklerine dil uzatma. Onları inkar eden felakete düşer. Gözlerin yaşlı, amelin temiz olsun. Sermayen fıkıh ve din bilgisi, evin mescid olsun."
Abdulhalık-ı Gücdevanî rahmetullahi aleyh


Sayı : 50
Büyük Kapak